1_b.png

Spravte si fotky a video ako profík

19_04_Spravte-si-fotky-a-video-ako-profík_AP-RP_BA-(FB-cover).jpg

 

Že fotka povie viac ako tisíc slov platí aj v dobe sociálnych sietí a umelej inteligencie. Obrazový kontent navyše dostal novú úlohu – predávať. Náš workshop bude rozdelený na dve časti. Najprv sa dozviete všetko potrebné, aby ste vedeli vytvoriť profesionálny foto a video obsah v “domácich podmienkach”. V praktickej časti si vyskúšame fotenie produktu a postprodukciu fotografie v mobilných aplikáciách.

ČO SA DOZVIETE?

 • Produkty a služby sa na internete nezaobídu bez fotiek a videa.
 • Ako si ich vytvoriť bez extrémnych nákladov?
 • Potrebujete kvalitnú techniku a profi fotografa?
 • Prečo sú niektoré fotky lepšie ako iné?
 • Ako dostať do videa emóciu?
 • Je to iba drina alebo sa dá pri produkcii aj zabaviť?

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ladislav Kavecký - vyštudoval masmediálnu komunikáciu, robil v médiách a reklamných agentúrach. Aktuálne rieši dva hlavné projekty, kreatívne štúdio Takto.sk a prírodné sviečky v Botanicandle.sk

KEDY?

19.4.2023, od 15:00 do 19:00 hod.

Ukončenie registrácie: 16.4.2023 do 24:00

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC, Karadžičova 2 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Návod na používanie aplikácie Acrobat Reader DC na podpisovanie KEP-om:

PDF návod,

video návod

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento workshop sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené