1_b.png

Šperky zo živice: živicové náušnice

6_7--Šperky-zo-živice---živicové-náušnice--CP_ZA-(FB-cover).jpg

 

Budujte vlastné podnikanie tvorivo! Počas workshopu si prakticky vyskúšate prácu so živicou, získate nové zručnosti a pod vedením lektorky si vlastnoručne vyrobíte set náušníc.

ČO SA DOZVIETE

 • spôsoby práce s rôznymi typmi živice
 • príprava pomôcok a polotovarov, ktoré pri výrobe použijeme
 • príprava živice pred použitím
 • správna aplikácia živice do lôžka
 • pripojenie komponentov na náušnice
 • tipy a triky, aby bola vaša práca úspešná
   

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Katarína Janičinová – sa venuje handmade tvorbe, výrobe šperkov a bižutérie 12 rokov, pričom používa rôzne techniky. Pri svojom podnikaní sa venuje cínovaniu šperkov a dekorácií z minerálov. V jej tvorbe nájdete aj drôtikovanie, recykláciu, decoupage, koráliky a falošný patchwork na polystyréne. Bola pravidelnou prispievateľkou do časopisu „Šperkovanie a iné tvorenie“.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod si predstavíme rôzne možnosti ako sa dá zo živicou pracovať a tvoriť. Pripravíme si pomôcky a typy polotovarov, ktoré pri práci so živicou budeme používať. Vyrobíme si náušnice zalievaním vopred zvolených obrázkov do lôžok a pripevníme k nim komponenty na náušnice.

ČO JE TECHNIKA ŽIVICOVÝCH ŠPERKOV A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Živicové šperky môžu byť odlievané do foriem alebo lôžok. Do živice vieme zapracovať obrázky, rôzne malé predmety, ako: ozdoby, flitre, kovové prívesky, kamienky, sušené kvety. Touto technikou si vieme vyrobiť náramky, náušnice, prívesky, prstene, brošne aj manžetové gombíky.

KEDY

6.7.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na:  Šperky zo živice: základy techniky. Ak absolvujete Šperky zo živice: základy techniky, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť:  Šperky zo živice: živicové náušnice. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie:
4.7.2022 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené