1_b.png

Naštartujte svoje podnikanie online!

21.03.-Naštartujte-svoje-podnikanie-online_KE-(FB-cover).jpg

 

Získajte návod, ako a prečo je dôležité budovať si publikum. Na reálnych projektoch vám ukážeme, ako je možné vytvoriť tok obchodných príležitostí v online svete.

ČO SA DOZVIETE?

  • cesta od budovania publika k skutočným obchodným príležitostiam
  • byť aktívny sa oplatí – zistite, ako môžete ovplyvniť rozhodnutie zákazníka
  • ako vytvoriť vlastný brand, ktorý je rovnako dôležitý aj v online dobe

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ján Grinvalský – reklame a marketingu sa venuje od roku 1999, od reklamnej fotografie a grafického dizajnu cez copywriting prešiel k pozíciám art directora a marketingového konzultanta. V roku 2006 založil reklamnú agentúru Adsulting. s.r.o., kde pôsobil 12 rokov. Vytvoril značku EXIsport, kampaň pre PantaRhei, pripravil web pre T-Systems Košice, menším podnikom pomáhal až po vybudovanie ich značiek do podoby “love brands”. Založil marketingovú remeselnú dielňu Morse.

KEDY?

21.03.2019

13:00 - 17:00 hod.

KDE?

Košická regionálna komora SOPK

(budova WAGON SLOVAKIA Košice)

Bencúrova 13

040 01 Košice

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 19.03.2019 do 16:00 hod.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov limitovaný.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené