1_b.png

LinkedIn – ako ho využiť v biznise

9.9.-LinkedIn-–-ako-ho-využiť-v-biznise_cover.jpg

 

Podnikatelia, využite potenciál sociálnej sieti LinkedIn na budovanie osobnej alebo firemnej značky. Lektorka sa podelí o tipy, ako tu nájsť obchodných partnerov, zákazníkov, predávať či tvoriť virálny obsah.

ČO SA DOZVIETE?

 • prečo je LinkedIn top nástroj na B2B predaj a čo to pre vás znamená,
 • ako využijete LinkedIn na predaj bez spamovania,
 • ako prilákate klientov na dlhodobú spoluprácu,
 • ako zvýšite konverzie na osobných stretnutiach pomocou LinkedIn,
 • aké sú možnosti využitia plateného osobného profilu – Sales Navigator,
 • čo je dôležité pre budovanie značky a predaj v slovenských podmienkach,
 • ako zmeriate výsledky a zlepšíte pomer čas na LinkedIne vs. predajné výsledky.
 • diskusia

KTO JE VAŠA LEKTORKA?

Ing. Ivana Brutenič, PhD. – spoluzakladateľka prvej slovenskej LinkedIn poradenskej spoločnosti. Spolupracovala so značkami ako EY, VÚB banka, dm drogerie markt, Lidl, Slovnaft, Generali, VSE, Boehringer Ingelheim, Kronospan, SAS, Asseco Solutions, GoodRequest, CloudTalk a mnoho ďalších. Autorka odborných článkov a stály prispievateľ odborného časopisu Instore Slovakia. Zároveň ambasádorka platformy „Akčné ženy“.

KEDY?

9.9.2022 od 9:00 – 12:00 hod.

Ukončenie registrácie: 7.9.2021 do 13:45

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Návod na používanie aplikácie Acrobat Reader DC na podpisovanie KEP-om:

PDF návod

video návod

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Prednáška, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Táto prednáška sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené