1_b.png

Kurz podnikateľských zručností

21.-25.01.-Kurz-podnikateľských-zručností_AP_PO_cover.jpg

 

V priebehu jedného januárového týždňa vám naši experti poradia, ako zrealizovať váš podnikateľský nápad, kde zohnať peniaze aj komu svoj produkt či službu ponúknuť. Na kurze spoznáte nových ľudí a možno aj budúcich obchodných partnerov.

ČO SA DOZVIETE?

Pondelok 21.01.2019 - Ako odprezentovať podnikateľský nápad?

 • Ako pripraviť efektívnu prezentáciu zameranú na „predaj“ podnikateľského nápadu
 • Rozvoj komunikačných zručností (získanie sebavedomia pri vystupovaní na verejnosti v role podnikateľa)

Utorok 22.01.2019 - Plán v biznise, základ úspechu

 • Ako nastaviť špecifický plán v biznise a jeho praktický význam pre podnikateľa
 • Správne nastavenie tvorby cien

Streda 23.01.2019 - Právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • Špecifické aspekty najčastejších právnych foriem podnikania, rozdiel medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným
 • Povinná elektronická komunikácia so štátom cez www.slovensko.sk
 • Vybrané zmluvné záväzky pri podnikaní (kúpna zmluva, zmluva o dielo, licenčná zmluva, franšízová zmluva)
 • Ochrana duševného vlastníctva a GDPR

Štvrtok 24.01.2019 - Účtovníctvo v praxi jasne a zrozumiteľne

 • Špecifiká účtovníctva
 • Účtovne výkazy v praxi
 • Daňové povinnosti podnikateľa

Piatok 25.01.2019 - Manažment a marketing

 • Základy textovej a vizuálnej reklamnej tvorby
 • Nastavenie reklamy pre cieľovú skupinu
 • Ako predáva reklama v prostredí konkurencie, ako sa odlíšiť a zviditeľniť v segmente vášho podnikania
 • Ako vytvárať a udržiavať corporate identity a branding svojho budúceho biznisu a ako vytvoriť funkčný reklamný komunikátor pre svoju budúcu firmu

KTO SÚ VAŠI LEKTORI?

Mgr. Ľuboš Marcinek - preferuje techniky a metódy neformálneho vzdelávania založeného na zážitku, zameriava sa na problematiku rozvoja sociálnych zručností a občiansku participáciu na živote spoločnosti na rôznych úrovniach. V roku 2015 bol zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, aktívnych občanov, ktorí prinášajú pozitívnu zmenu a menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou Nadáciou Pontis v spolupráci s organizáciou Ashoka.

Mgr. Ing. Kamil Kubík - je odborník pre Európske štrukturálne a investičné fondy, úspešne odkonzultoval vyše 100 projektov so subjektmi z neziskového, verejného a súkromného sektora, ktorým pomáhal pri vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok, je víťazom celoslovenskej súťaže Tatra banky a.s. cez platformu Challengest a je držiteľom viacerých manažérskych certifikátov z oblasti riadenia finančných nástrojov, projektového manažmentu, financií, riadenia procesov a ďalších.

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., L.L.M. - pôsobí ako advokátka a vysokoškolská učiteľka, špecializuje sa na občianske, obchodné právo, právo duševného vlastníctva, ako aj na ochranu osobných údajov či mediálne právo. Venuje sa tiež publikačnej činnosti a prednáša doma aj v zahraničí.

Ing. Mária Nazarejová - inžinierka ekonómie, 22 rokov pôsobí v oblastiach účtovnej, mzdovej a daňovej. Zaoberá sa vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva pre podnikateľské subjekty, spracúva mzdovú agendu, účtovné závierky a daňové priznania.

Ivan Baláž, PhD. - marketér, expert na reklamu, branding, PR a MM, poradca a tvorca reklamných komunikátov, so skúsenosťami s desiatkami globálnych, stredných i malých spoločností.

KEDY?

21.01.2019 – 25.01.2019

09:00 - 13:00 hod.

KDE?

UniCentrum, Kúpeľná 6

2. poschodie

080 01 Prešov

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.01.2019 do 12.00 h


Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené