1_b.png

KPZ Plán, ktorý potrebujete

25.-29.3. KPZ Plán, ktorý potrebujete_AP_BB (FB cover).jpg

 

Potrebujete len sen a dobrý podnikateľský plán. O to prvé sa postaráte vy, to druhé môžete získať na našom kurze. Vaša podnikateľská príležitosť môže prísť hocikedy - urobte si pre ňu biznis plán už teraz!

ČO SA DOZVIETE

Pondelok 25.3.2019 - Špecifické právne zručnosti

 • ako má vyzerať a čo má obsahovať podnikateľský plán vašej firmy
 • aké právne povinnosti váš čakajú pred a pri začatí podnikania
 • praktický prehľad v právnych formách podnikania, ako si vybrať tú správnu

Utorok 26.3.2019 - Finančné zručnosti

 • prečo je potrebné mať finančný plán ešte pred vstupom do podnikania
 • ako vyzerá a čo obsahuje dobrá finančná analýza
 • ako pripraviť štartovací finančný rozpočet, prečo je potrebné myslieť na cashflow
 • s akými nákladmi je potrebné počítať na začiatku podnikania
 • vedenie účtovníctva a daňovo-odvodové povinnosti pri začatí podnikania

Streda 27.3.2019 - Obchodné zručnosti

 • ako vytvoriť neodolateľnú obchodnú ponuku
 • ako viesť úspešné obchodné rokovanie a zvýšiť predpoklady na uzavretie obchodu
 • prečo sú osobný prístup k zákazníkovi a dôvera v podnikaní dôležité
 • metódy a techniky obchodného vyjednávania, riešenia námietok a stratégia win win

Štvrtok 28.3.2019 - Marketingové zručnosti

 • ako si vytvoriť kvalitný marketingový plán
 • načo je dobrá SWOT analýza
 • ako nastaviť fungujúci marketing už pri zakladaní vlastnej firmy
 • prečo je značka firmy pre atraktivitu produktu alebo služby dôležitá už od začiatku
 • sprostredkovanie overených marketingových postupov z vlastnej praxe lektora

Piatok 29.3.2019 - Prezentačné a komunikačné zručnosti

 • ako úspešne prezentovať seba a svoj biznis
 • ako nastaviť komunikačnú stratégiu tak, aby zákazníci reagovali pozitívne
 • techniky na rozvoj komunikačných zručností (získanie sebavedomia pri vystupovaní na verejnosti v role podnikateľa)

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Ing. Peter Brozman - od ukončenia štúdia práva a ekonómie podniká v konzultačných a poradenských službách v oblasti malého stredného podnikania. Venuje sa najmä analýze a návrhom riešení rôznorodých praktických problémov, s ktorými sa v praxi stretávajú živnostníci a podnikatelia.

Ing. Ailina Hanková - daňová a ekonomická poradkyňa a odborníčka v oblasti účtovníctva, od roku 2009 sa venuje ekonomickému poradenstvu a vedeniu účtovníctva pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov a podnikateľov zo segmentu mikro a malých podnikov.

Ing. Andrej Kovalčík – podniká vo sfére financií, pôsobí v oblastiach, týkajúcich sa najmä tvorby podnikateľských plánov pre začínajúcich podnikateľov, účtovníctva, predajných zručností a osobného rozvoja. Poskytuje praktické tipy a rady ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu podnikateľa.

Ing. Renáta Dudková – je marketérka srdcom aj dušou, klientom pomáha so stratégiami „rebrandingu“- nastavenie novej komunikácie, načasovanie jednotlivých fáz kampane a dosiahnutie cieľov, začínajúcim podnikateľom radí pri zostavovaní marketingového rozpočtu.

Mgr. Kristína Strapcová - bývalá rozhlasová redaktorka so skúsenosťami z riadenia marketingových kampaní a PR komunikácie sa venuje tvorbe marketingových a komunikačných stratégií. Pri budovaní vlastnej klientely prichádzala na princípy, ktoré fungujú pri zrode a existencii malých firiem.

KEDY

25.03.2019 – 29.3.2019

09:00-13:15 hod.

KDE

Centrum ďalšieho vzdelávania pri Technickej univerzite vo Zvolene

budova Slovenskej a drevárskej knižnice TU Zvolen (učebňa L5)

T. G. Masaryka 20

960 01 Zvolen

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 23.03.2019 do 18:00 h.


Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – BB kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené