1_b.png

Je váš zákazník váš pán?

13_3_2019_Je-váš-zákazník-váš-pán-(FB-cover).jpg

 

Pre každý biznis je najdôležitejším aspektom mať čo najviac spokojných zákazníkov, ktorí sa k vám budú vracať a zároveň aj získavať tých nových. Ako ich ale získať a udržať si ich? Viete kto je vaša cieľová skupina a rozumiete jej potrebám?

ČO SA DOZVIETE

  • porozumenie potrebám zákazníka
  • vytvorenie profilov zákazníkov
  • pochopenie trhu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Michal Juhás – konzultant, ale aj podnikateľ, ktorý založil mnoho podnikov v Česku, Thajsku a na Slovensku. Najväčším z nich je HotelQuickly, ktorý dosiahol 100 miliónov USD v ročnom hrubom objeme rezervácií. Svoje dlhoročné skúsenosti s podnikaním posúva ďalej a pomáha firmám pri školení ich zamestnancov. Jeho cieľom je vyškolenie milióna ľudí po celom svete.

KEDY

13.3.2019, 17:00 – 19:00 hod.

KDE

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

KONTAKTY: ap@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 13.3.2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

- cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo

- študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ďalšie podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre. Všetky ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené