1_b.png

Influencer marketing

24_11-Influencer-marketing--RP_BA_REG-(FB-cover).jpg

 

Influencer marketing nie je len svetovým, ale aj slovenským trendom. Na podujatí budete mať príležitosť dozvedieť sa viac o tomto trende z pohľadu marketingového špecialistu, ale aj samotného influencera

ČO SA DOZVIETE?

 • Kde sa influencer marketing nachádza v online svete
 • Čo je influencer marketing a ako funguje
 • Ako fungujú influencerské sociálne siete
 • TikTok ako moderný nástroj influencer marketingu
 • Prečo investovať do influencerov
 • Ako prebieha spolupráca s influencerom

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Marek Petrovič – konzultant v oblasti výkonnostného marketingu so zameraním na sociálne média. Skúsenosti nazbieral na slovenských aj zahraničných projektoch. Rukami mu prešlo viac než 200 projektov. Stál pri mnohých veľkých e-shopov, je majiteľom performance marketingovej agentúry a držiteľom certifikácii od spoločnosti META a Google. Má skúsenosti s manažmentom e-shopu a je autorom vlastných e-commerce projektov

HOSŤ

Michal Totka (Influencer) - Michal získal pozornosť slovenskej influencerskej scény práve na TikToku, kde má aktuálne viac ako 250 tisíc sledovateľov. Získal ich napríklad aj svojimi videami s autentickými zážitkami z USA

KEDY?

24.11.2022 od 15:00 – 19:00 hod.

Ukončenie registrácie: 22.11.2022 do 23:59

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na používanie aplikácie Acrobat Reader DC na podpisovanie KEP-om:

Účasť je bezplatná.

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Podnikatelia z ostatných regiónov (mimo Bratislavského kraja) sa môžu prihlásiť TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené