1_b.png

Copywriting – naučte sa písať ako profíci

24.4.Copywriting_AP_(FB cover).jpg

 

Chcete zaujať, ale neviete ako na to... Copywriting, ako tvorivá činnosť, je neoddeliteľnou súčasťou marketingu. Nie je to však len o písaní textov. Ešte dôležitejšie je upútať atraktívnym a najmä kreatívnym obsahom, osloviť ľudí, vašich budúcich zákazníkov.

ČO SA DOZVIETE:

  • ako a čím zaujať pri tvorbe textov
  • čo musí ovládať dobrý copywriter
  • aké stratégie sa najčastejšie využívajú pri príprave textu
  • čomu sa vyhýbať, a naopak, čo ľudí najviac zaujme

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

Ivica Ďuricová – copywriterka, pre ktorú je písanie vášňou i povolaním. Majiteľka firmy Adlervia s.r.o., ktorá sa venuje kreatívnemu copywritingu, namingu a poradenstvu. Okrem podnikania je aj autorkou kníh a spoluautorkou článkov a publikácií, ktorých obsahom sú inšpiratívne podnikateľské nápady. Stála pri zrode Združenia mladých podnikateľov Slovenska, čím sa aktívne snaží pomáhať začínajúcej mladej generácii podnikateľov.

KEDY?

24.4.2019, 17:00 – 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava

KONTAKTY: ap@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.4.2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

- cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo

- študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre. 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené