1_b.png

Content marketing a copywriting. Teoretické základy a praktické zručnosti

Vzdelav_pod-1_-4,8,10.4.2019_dvojstranovy-plagat-(FB-cover).jpg

 

Content marketing je slovo, s ktorým sa stretol každý, kto sa zaujíma o online marketing. Čo si však presne pod týmto pojmom predstaviť? Ako zaradiť content marketing do celkove digitálnej stratégie? Prečo je tvorba obsahu neoddeliteľnou súčasťou SEO? Na tieto otázky vám odpovieme na našej sérii podujatí. Budeme sa venovať procesu tvorby kvalitného obsahu na webe, učiť sa ako zabezpečiť, aby nebol jednotvárny. Na záver si vyskúšame písanie textov aj prakticky, aby ich ľudia nielen čítali, ale aj zdieľali.

Harmonogram série podujatí:

 • 4.4. 2019: Téma č. 1 - Základy content marketingu
 • 8.4. 2019: Téma č. 2 – Proces tvorby kvalitného obsahu, praktický workshop
 • 10.4. 2019: Téma č. 3 – Ako písať články, praktický workshop

Účasť je bezplatná. Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát. Počet miest je limitovaný.

KEDY?

4.4. / 16:00 – 20:00 hod.

8.4. / 16:00 – 20:00 hod.

10.4. / 09:00 – 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Kontakt: rp@npc.sk

www.npc.sk, www.sbagency.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 3.4.2019 do 15:00


ČO VÁS ČAKÁ

Téma č. 1 - Základy content marketingu

4.4. ­- 16:00 – 20:00 hod.

Lektor: Júlia Micháleková

Content marketing je slovo, s ktorým sa stretol už hádam každý, kto sa aspoň okrajovo zaujíma o online marketing. Čo si však presne pod týmto pojmom predstaviť? Ako zaradiť content marketing do celkove digitálnej stratégie? Prečo je tvorba obsahu neoddeliteľnou súčasťou SEO? To všetko sa dozviete na 4-hodinovom praktickom workshope.

 • čo je content marketing a ako zapadá do celkovej digitálnej stratégie
 • content marketing ako neoddeliteľná súčasť SEO
 • proces tvorby kvalitného obsahu
 • tvorba person

Téma č. 2 – Proces tvorby kvalitného obsahu, praktický workshop

8.4. - 16:00 – 20:00 hod.

Lektor: Júlia Micháleková

Na to, aby ste vedeli tvoriť kvalitný obsah musíte vedieť pre koho ho tvoríte, s akým cieľom, a kde hľadať zdroje a inšpirácie pre témy. Občas sa stane, že studňa nápadov vyschne. Čo potom? Ako zabezpečiť, aby obsah na webe nebol jednotvárny?

 • tvorba tém
 • výskum kľúčových slov
 • rôzne typy obsahu
 • kde hľadať inšpiráciu
 • zostavenie redakčného kalendára

Téma č. 3 – Ako písať články, praktický workshop

10.4. - 09:00 – 13:00 hod.

Lektor: Júlia Micháleková

Ako napísať článok, ktorý budú ľudia nielen čítať, ale aj zdieľať? Na praktickom workshope si ukážeme, aké parametre má dobrý článok spĺňať. Písanie textov si vyskúšame aj prakticky.

 • ako má vyzerať dobrý článok
 • ako písať titulky
 • ako písať texty

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Júlia Micháleková - v praxi sa pohybuje od roku 2009. Osem rokov bola verná online marketingovej agentúre Visibility, kde začínala s manažovaním SEO projektov. Firmu pomáhala budovať a rozvíjať a takmer 3 roky ju viedla. Taktiež pracovala na pozícii Head of Digital Marketing&Sales v Tatra banke. V súčasnosti vedie agentúru DASE, kde sa venuje výhradne digitálnej a webovej analytike, prevažne pre zahraničných klientov. Za svoje poslanie považuje odovzdávanie jej know-how, vzdelávanie a starostlivosť o šťastie a rozvoj ľudí v jej tíme, ale aj mimo neho.


Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Podrobnejšie informácie sa dozviete v implementačnom manuáli TU

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto vzdelávacie podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené