1_b.png

Certifikujte svoj e-shop – všetko čo potrebujete vedieť

28.5.Certifikujte svoj e-shop_BA_RP(FB cover).jpg

 

Máte, alebo sa chystáte založiť internetový obchod? Ponúkame vám mnoho odpovedí na otázky, na ktoré skôr či neskôr budete hľadať odpovede.

ČO SA DOZVIETE

 • všetko o certifikácii – druhy, pravidlá, kritériá
 • audit všeobecných obchodných podmienok a objednávkového procesu
 • informácie o prevádzkovateľovi e-shopu a o predávanom tovare/službách
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • práva a povinnosti zmluvných strán
 • dodacie podmienky, nadobudnutie vlastníctva tovaru
 • záručné podmienky a reklamácie
 • odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
 • ochrana osobných údajov
 • elektronická komunikácia a potvrdenie objednávky predávajúcim
 • najčastejšie chyby a problémy – najčastejšie pokuty SOI

Slovensko a predaj cez internet

 • ako často a čo nakupujeme
 • ako si nechávame tovar doručovať
 • akým spôsobom platíme
 • koľko míňame a budeme míňať viac?
 • aké máme skúsenosti z nákupov?

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Jozef Dvorský má 20-ročné skúseností v bankovom sektore v projektoch zameraných na rozvoj bezhotovostného platobného styku, kde zastával viaceré manažérske pozície. Kombinácia technického a bankového vzdelania ho priviedla do Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC, www.bezpecnynakup.sk), kde pôsobí 12 rokov ako výkonný riaditeľ. Venuje sa problematike podpory on-line obchodov najmä v oblasti právneho poradenstva, legislatívy a marketingu.

KEDY

28.5.2019, 9:00 - 13:00 hod.

KDE

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 27.5.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk


Prednáška, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;


Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené