1_b.png

Ako nájsť, vybrať a udržať zamestnanca

1-3_3-Ako-najst,-vybrat-a-udrzat-zamestnanca_RP-(FB-cover).jpg

 

Situácia na trhu práce sa rýchlo mení, no existujú overené postupy pomocou, ktorých je možné  zjednodušiť  vyhľadávanie zamestnancov. Na trojdňovom podujatí vám predstavíme spôsob, ako tieto procesy zefektívniť a povieme si prečo staré postupy nefungujú. Ak máte malú firmu bez personálneho oddelenia dostanete zrozumiteľný návod ako na to.

DOZVIETE SA

24.4. 2023 Ako nájsť zamestnanca

 • prečo vám nefungujú inzeráty
 • ktoré pracovné portály generujú voľných uchádzačov
 • ktoré chyby pri vyhľadávaní zamestnancov opakujete
 • ako a kde hľadať
 • ako čítať životopisy

25.4. 2023 Ako vybrať zamestnanca

 • čo je dôležité pred pozvaním uchádzačov na pohovor
 • ako preveriť zručnosti zamestnanca
 • prečo zámer pohovoru prináša hodnotu
 • ako voliť otázky na pohovor
 • ako komunikovať výsledky pohovoru tak, aby nám generoval ďalšie príležitosti

26.4. 2023 Ako udržať zamestnanca

 • obdobie pred podpisom zmluvy
 • prečo je skúšobná doba „čierna diera“
 • kedy prichádzame o zamestnancov
 • ako zvládnuť adaptačný proces nováčikov

VÁŠ LEKTOR JE

Ing. Silvia Skalická - lektorka a koučka, ktorá 12 rokov sprevádza zamestnávateľov pri hľadaní nových riešení. Zameriava sa na komunikáciu v organizáciách, vedie semináre pre firmy, manažérov. Poukazuje na používanie nefunkčných postupov pri výbere zamestnancov. Vysvetľuje metódy a postupy pri hodnotení zamestnancov. Pravidelne publikuje na jej webe.

Marek Tomič - Senior Talent Acquisition Manager pre medzinárodnú spoločnosť. Má 18 ročne skúsenosti s riadením náborov a nastavovaním náborových stratégii.

KEDY

24. - 26.4. 2023

09:00 – 13:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

 

Ukončenie registrácie: 20.4. 2023 do 12:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

 

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
 • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk,  adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené