1_b.png

Aj Facebook predáva - seminár pre nepodnikateľov

17.01. Facebook_AP_POcover.jpg

 

Sociálne siete ponúkajú možnosti, ako osloviť a zaujať publikum, o ktoré má budúci podnikateľ záujem. Na našom seminári si ukážeme, akú silu majú sociálne siete a ako ich využiť na podporu podnikania.

ČO SA DOZVIETE?

  • čo môže priniesť Facebook do vášho budúceho podnikania
  • prečo je obsah marketingovej komunikácie na Facebooku kľúčový
  • aké sú kreatívne formy komunikácie na sociálnych sieťach
  • ako sa naučiť správne zacieliť publikum, nastaviť, optimalizovať a vyhodnocovať kampane

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Filip Klička – špecialista internetového marketingu, ktorému sa venuje už 10 rokov, prednáša a vedie workshopy na Technickej univerzite v Košiciach, poskytuje koučing a poradenstvo na vykonávanie aktivít online marketingu (najmä copywriting a správa sociálnych sietí).

KEDY?

17.01.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

UniCentrum, Kúpeľná 6

2. poschodie (č. dv. 312)

080 01 Prešov

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.01.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené