1_b.png

Adobe Photoshop: Kreatívna fotka

14_12-Adobe-Photoshop-kreativna-fotka_cover.jpg

 

Na praktickom workshope vás lektor prevedie osvedčenými technikami, vďaka ktorým budete môcť posunúť spracovanie fotografií na nový level. Výsledkom bude originálny grafický návrh pre rodinné albumy, potlače a podobne. Podujatie je vhodné aj pre začiatočníkov.

ČO SA DOZVIETE

 • ako  rýchlo a efektívne upraviť obrázok a pracovať s maskami
 • ako  správne kombinovať fotografie
 • ako pracovať so štetcami pri úpravách fotografií a tvorbe fotomontáží
 • ako selektovať objekty, časti objektov a vkladať ich do nových vrstiev
 • ako tvoriť jednoduché kompozície vo vrstvách
 • ako kombinovať vrstvy a pracovať s režimami prelnutia vrstiev
 • ako ukladať a exportovať svoje projekty

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • vlastný notebook s myškou
 • nainštalovaný Adobe Photoshop verzia CC, prípadne staršiu verziu CS6 (trial verziu nájdete tu: https://www.adobe.com/sk/products/photoshop/free-trial-download.html#mini-plans-web-cta-photoshop-card
 • pracovné fotografie od lektora (pošleme v e-maily-môžete sa tešiť na vianočné motívy)
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Róbert Egreši - je absolventom PU v Prešove v odbore učiteľstvo výtvarného umenia. Pôsobil ako pedagóg na SOŠ informačných technológií v odbore grafik digitálnych médií. Zaujíma sa o úžitkovú grafiku a digitálnu fotografiu, ktorej sa venuje aj mimo pedagogickej činnosti už deviaty rok. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre Creative Point. Ako sám hovorí, baví ho hľadať súzvuk farby a tvaru, tak vo fotke, ako aj úžitkovej počítačovej grafike.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Počas workshopu si vyskúšame krok za krokom tvorbu troch kompozícií. V prvom si ukážeme prácu so štetcami a maskami vrstvy. V nasledujúcich dvoch projektoch budeme pracovať so selektovaním a kombinovaním obsahu vrstiev. Ukážeme si tiež ako celkovo doladiť farebnosť a svetlo na kombinovaných fotografiách.

ČO JE PROGRAM  ADOBE PREMIER A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Rokmi overený nástroj na tvorbu rastrovej grafiky.  Ponúka všetko potrebné pre tvorenie vašich projektov od upravovania fotografií, vytvárania kompozícií až po digitálnu maľbu, animovanie či grafický dizajn. V súčasnosti je to voľba číslo 1 pre pôsobivé grafické dizajny. Plagáty, obaly, banery, či návrh webových stránok, to všetko sa dá vytvárať s aplikáciou Photoshop.

KEDY

14.12.2021

17:00 - 20:00 hod.

KDE

Online

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom) najneskôr deň pred podujatím:

-poštou na adresu (1.trieda, NEdoporučene): Slovak Business Agency, PO BOX E 17, 04001 Košice

-osobne na adresu: Slovak Business Agency, Krivá 21, 04001 Košice. Otváracie hodiny nájdete na: https://www.npc.sk/sk/contacts/kosicky-kraj/scroll

 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: „Adobe Photoshop: Vrstvy“Ak absolvujete „Adobe Photoshop: Vrstvy“, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: „Adobe Photoshop: Kreatívna fotka“Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie:
08.12.2021 do 20:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené