Získajte pre váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov - nepodnikatelia / september

Výsledky zasadnutia hodnotiacej Komisie Komponentu 2, por. č. I/2023.

Na základe zverejnenej výzvy Získajte pre Váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov–nepodnikatelia zasadala v dňoch 18. 9. 2023 a 19. 9. 2023 hodnotiaca Komisia. Tá rozhodla nasledovne:


Schválené žiadosti (žiadateľ, dátum zasadnutia Komisie, účel podpory, výška podpory):

0


Neschválené žiadosti ( žiadosť č., dátum zasadnutia Komisie, účel podpory, dôvod neschválenia):

  • 5. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Poskytovanie konzultácií a odb. poradenstva - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia
  • 22. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Poskytovanie konzultácií a odb. poradenstva - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia
  • 24. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Poskytovanie konzultácií a odb. poradenstva - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia
  • 36. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Poskytovanie konzultácií a odb. poradenstva - Kvalita vypracovania žiadosti a projektového zámeru
  • 39. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Poskytovanie konzultácií a odb. poradenstva - Prínos a trhový potenciál
  • 41. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Poskytovanie konzultácií a odb. poradenstva - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

Výsledky zasadnutia Komisie – TU