„Zelené strechy“ bojujú proti klíme a vďaka EEPA sa už o nich vie aj vo svete

S predsedom Asociácie zelených striech a zelenej infraštruktúry BRANISLAVOM SIKLIENKOM sme sa zhovárali o tom, ako ich účasť v súťaži EEPA ovplyvnila i ako sa zrodila spolupráca s SBA.   

Zelené Strechy pre odolnejšie Slovensko boli vlani najskloňovanejším projektom v rámci slovenského kola Európskej ceny za podporu podnikania (EEPA). Svojim víťazstvom v národnom kole si vyslúžil účasť na konferencii SME Assembly v Prahe. Projekt bol za Slovensko nominovaný v kategórii podpora udržateľnej transformácie.

„Realizácia zelených striech dáva veľký zmysel, pretože zmierňujú tepelné ostrovy v mestách, ochladzujú a zvlhčujú okolité prostredie, zadržiavajú dažďovú vodu, zachytávajú prach a CO2 z ovzdušia a znižujú strácajúcu sa biodiverzitu v mestách,“ hovorí Branislav Siklienka.  

Čo vás motivovalo sa zapojiť do súťaže EEPA?

Náš projekt sa snaží zvýšiť osvetu ohľadne zelených striech a pomôcť mestám stať sa odolnejšími vzhľadom na meniace sa klimatické podmienky. Preto sme vyskúšali zapojiť sa do tejto súťaže a otestovať, ako obstojí v slovenskej konkurencii iných udržateľných projektov

Čo zavážilo v prospech vášho úspechu?

Verím tomu, že keď niečo robíte dlhodobo a s dobrým úmyslom, že sa úspech dostaví. Či už v podobe takýchto víťazstiev alebo iných spoluprác, ktoré vám pomôžu ešte k väčšiemu zviditeľneniu. Čo zavážilo práve v našom prípade neviem. Nič podobné na Slovensku nie je, čiže možno originalita a to, že sa snažíme riešiť aktuálne klimatické problémy.


Prihláste aj vy svoj projekt do EEPA 2023 a zviditeľnite sa vo svete

EEPA_2023_1128x191px_Linkedin_Cover.jpg

Ako celá myšlienka vznikla?

Myšlienka založiť Asociáciu pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru vznikla v roku 2018 na konferencii zelených striech v Prahe. Finálne sme ju dotiahli až v roku 2020, kedy sme asociáciu založili a v súčasnosti máme vyše 30 členov, rozbehnuté medzinárodné spolupráce a výskumné projekty.

Na konferencie SME Assembly v Prahe ste mali možnosť kontaktovať sa so svetom. Čo vám to prinieslo?

Niečoho takého som sa zúčastnil prvý krát. Pracovné panely boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Takéto medzinárodné networkingové stretnutia sú pre mňa zaujímavé najmä preto, že získate pohľady na veci zo zahraničia, vidíte iný prístup a nadviažete zaujímavé kontakty pre ďalšiu spoluprácu. Navyše som zistil, aké rôzne aktivity a podujatia robí SBA, čo vyústilo aj do podpísania memoranda s našou asociáciou a hlbšej spolupráce.

Pomohla vám súťaž EEPA zviditeľniť váš projekt?

Každé takéto víťazstvo pomáha so zviditeľnením činnosti, ktorú robíte. Tak to bolo aj v tomto prípade. Na pár dní nám to prinieslo slávu. A snáď nás, aj vďaka tomu, vnímajú ako serióznu organizáciu.

Čo pre vás úspech v tejto súťaži znamená?

Pre mňa i členov asociácie to bol míľnik. Uznanie na národnej i medzinárodnej úrovni. Potvrdili sme si, že naša činnosť má význam.


Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru prepája podobne zamerané organizácie zaoberajúce sa architektúrou a udržateľnosťou, ale aj rôzne inštitúcie, ako napríklad Prezidentská kancelária, ministerstvá a samosprávne kraje. Je súčasťou European Federation of Green Roof  & Wall Associations a členom českej sekcie Zelené strechy.


Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania (EEPA) je oceniť výnimočné projekty, ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Dva slovenské projekty sa predstavia vo finále súťaže v Bilbau.

Hľadáme projekty pre slovenské kolo súťaže EEPA 2023, dva víťazné dostanú možnosť prezentovať sa v európskom meradle, na záverečnej konferencii SME Assembly v Španielskom meste Bilbao. Tam budú mať možnosť zúčastniť sa networkingu, workshopov či prednášok od prestížnych ekonómov. Zároveň im budú preplatené náklady na letenku a ubytovanie.

Prihláste aj vy svoj projekt do EEPA 2023 a zviditeľnite sa vo svete

EEPA_2023_1500x500px_Twitter_Cover.png