Prihláste svoj projekt do EEPA 2023 a zviditeľnite sa vo svete

Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania (EEPA) je oceniť výnimočné projekty, ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Dva slovenské projekty sa predstavia vo finále súťaže v Bilbau.

Hľadáme projekty pre slovenské kolo súťaže EEPA 2023, dva víťazné dostanú možnosť prezentovať sa v európskom meradle, na záverečnej konferencii SME Assembly v Španielskom meste Bilbao. Tam budú mať možnosť zúčastniť sa networkingu, workshopov či prednášok od prestížnych ekonómov. Zároveň im budú preplatené náklady na letenku a ubytovanie.

Víťaz kategórie v rámci Európskeho kola získa unikátnu trofej špeciálne navrhnutú k danému podujatiu. Kultúrny zážitok z prekrásneho historického mesta Bilbao, ochutnávku tradičnej kuchyne a architektúry. Profesionálne zhotovené video projektu na použitie pre sociálne média, web atď. Prezentáciu iniciatívy prostredníctvom tlače, webovej stránky EK Promoting Enterprise/ EEPA Compendium.


Ak potrebujete viac informácií, alebo pomoc pri prihlasovaní,

nechajte nám kontakt TU.

Zavoláme vám, a radi vám pomôžeme. 


EEPA_2023_1128x191px_Linkedin_Cover.jpg

Čo je EEPA?

Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania je odmeniť výnimočné projekty a iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Ocenenia majú tiež za cieľ zvýšiť povedomie o podnikaní, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Chcete sa zapojiť aj vy?

Môžete to skúsiť aj vy! Musíte byť podnikatelia, malé a stredné podniky, národné organizácie, mestá, regióny a obce, šancu majú aj verejno-súkromné partnerstvá medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi. Tiež vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe COSME pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešných projektoch zameraných na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.


STIAHNITE SI FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE


Ako to funguje?

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v novembri 2023.

Dôležité termíny

  • 11. 6. 2023 - Uzávierka národného kola
  • 21. 7. 2023 – Uzávierka Európskeho kola
  • 13. - 15. 11. 2023 - Európsky galavečer a vyhlásenie víťazov (miesto konania: Španielsko, Bilbao počas konferencie SME Assembly)

Ocenenie sa udeľuje v 6 kategóriách:

Podpora podnikateľského ducha

Oceňuje projekty na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.

Investovanie do podnikateľských zručností

Oceňuje projekty na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšenie podnikateľských, manažérskych a zamestnaneckých zručností.

Podpora digitálnej transformácie

Oceňuje projekty, ktoré podporujú digitálnu transformáciu podnikov, čo im umožňuje vyvíjať, uvádzať na trh a využívať digitálne technológie, výrobky a služby akéhokoľvek druhu.

Zlepšenie podnikateľského prostredia a podpora internacionalizácie podnikania

Oceňuje inovačné projekty na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch.

Podpora udržateľnej transformácie

Oceňuje projekty na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú udržateľnú transformáciu a environmentálne aspekty, ako je obehové hospodárstvo, klimatická neutralita, čistá energia, efektívne využívanie zdrojov alebo biodiverzita, napríklad prostredníctvom udržateľného rozvoja zručností a sprostredkovateľských iniciatív, ako aj prostredníctvom financovania.

Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých

Oceňuje národné, regionálne a miestne projekty orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.


Informácie o národných kolách súťaže vám poskytne národné kontaktné miesto:

Juraj Bartakovics - SBA Slovak Business Agency, TWIN CITY A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovakia, Tel: 00421 2 2036 32 71, Email: bartakovics@sbagency.sk

Iniciatíva Európskej komisie, GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP


EEPA_2023_1128x191px_Linkedin_Cover.jpg