Využite do 3. októbra bezplatné startupové poradenstvo v SBA. Naštartujte svoj STARTUP

Nosíte v hlave inovatívny nápad či projekt a chcete sa s ním presadiť na trhu? Alebo by ste chceli svoj startup rozvinúť v nejakej konkrétnej oblasti? Naši experti vám bezplatne pomôžu dosiahnuť váš cieľ.

O služby expertov môžu požiadať:

  • nepodnikatelia
  • podnikatelia, maximálne do 5 rokov od zápisu do ORSR/ ŽRSR.

PRIHLASUJTE SA do 3. októbra 2022

Podnikatelia

Nepodnikatelia

VŠETKO O STARTUPOCH


Poradenstvo je poskytované formou konzultácií spojených s/so:

  • spracovaním štúdie realizovateľnosti
  • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie
  • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi
  • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami

V prípade otázok nás kontaktujte na: poradenstvo@sbagency.sk alebo na tel. čísle: 02/203 63 219