Výsledky výzvy: Vycestujte s nami na podujatia doma i vo svete (Startup Sharks) - august

Výsledky zasadnutia Komisie I/2022.

Na základe zverejnenej výzvy - Startupisti, vycestujte s nami na podujatia doma i vo svete – podnikatelia – Komisia I/2022 sa uskutočnila 3.8.2022, formou per rollam. Tá rozhodla nasledovne:

Neschválené žiadosti:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Dôvod neschválenia

Č.1

3.8.2022

Neadekvátny výber podujatia

Č.2

3.8.2022

Technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť produktu/myšlienky

Č.3

3.8.2022

Neadekvátny výber podujatia