Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Startupisti, vycestujte s nami na podujatia doma i vo svete - podnikatelia

Startupisti_podnik_K1.jpg

 

Výzva pre vás startupisti!

Získajte pre svoj STARTUP možnosť zažiariť na medzinárodnom podujatí, kdekoľvek vo svete. V Slovak Business Agency vám pomôžeme preraziť s vašim nápadom, alebo projektom vo svete inovácii a technológii, či rozšíriť váš biznis za naše hranice.

 

PRIHLASUJTE SA od 26.5.2022 do 15.2.2023 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na aktuálny rozpočtový rok, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočnosti nastane skôr.

 

V prípade otázok sme vám k dispozícii na: +421 2 20 363 119 alebo podujatia@sbagency.sk

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU


Vážení žiadatelia, povinné prílohy nahrávajte prosím s názvom súboru v nasledovnom tvare:

meno spoločnosti_názov konkrétnej prílohy


Žiadosť a povinné prílohy:

 • žiadosť (tento dokument si stiahnite IBA v prípade, že celú žiadosť chcete doručiť v listinnej podobe, v prípade elektronického podávania žiadosti ju vyplníte priamo v tejto výzve nižšie)
 • prihláška
 • CV zástupcov Žiadateľa
 • CV štatutárnych orgánov Žiadateľa
 • pracovné zmluvy/dohody zamestnancov Žiadateľa
 • prezentácia projektu/startupu/nápadu
 • krátky video pitch/prezentácia projektu v anglickom jazyku
 • údaje o spoločnosti a zástupcoch Žiadateľa potrebné k príprave Zmluvy
 • vyhlásenie o poskytnutí údajov kontrolným orgánom
 • vyhlásenie, že Žiadateľ je oprávneným držiteľom a/alebo vykonávateľom práv viažucich sa k projektu/nápadu
 • súhlas so spracovaním osobných údajov a Vyhlásenie (za každého zástupcu Žiadateľa samostatne)
 • vyhlásenie MSP
 • prehľad prijatej pomoci