Vycestujte s nami na podujatia doma i vo svete (Startup Sharks) - november 2023 - nepodnikatelia

Výsledky zasadnutia Komisie III/2023.

Na základe zverejnenej výzvy - https://www.npc.sk/sk/services/medzinarodne-podujatia-staze-veltrhy/ucast-na-medzinarodnom-odbornom-podujati/startupisti-vycestujte-s-nami-na-podujatia-doma-3/   – zasadala 27.11.2023, Komisia III/2023. Tá rozhodla nasledovne:

Neschválené žiadosti:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Dôvod neschválenia

Č. 37

27.11.2023

vyššia inovatívnosť konkurenčných projektov