Vnímate cirkulárnu ekonomiku ako príležitosť? Tak chceme o vás vedieť!

Myslíte to s udržateľnosťou a cirkulárnou ekonomikou pri svojom podnikaní naozaj vážne? Radi by sme o vás vedeli! Na novej platforme Cielime cirkulárne si môžete overiť, ako na tom skutočne ste.

Zasadila sa vaša spoločnosť za skutočnú zmenu v oblasti udržateľnosti? Zaviazali ste sa napríklad znížiť produkciu odpadov, alebo zvýšiť podiel recyklátu vo výrobe? Dajte nám o sebe vedieť.

Iniciatíva Cielime cirkulárne je bezpečným priestorom pre všetkých, ktorí to s cirkulárnou ekonomikou myslia vážne. Platforma bude transparentne prezentovať organizácie, ktoré v téme udržateľnosti dosahujú výsledky, majú nastavené stratégie a definované ciele, no je určená aj tým, ktorí sú iba na začiatku svojej cirkulárnej cesty. Na jednom mieste ponúka prehľadne a zrozumiteľne prezentované ciele organizácií v oblasti udržateľnosti.

Pre vás to znamená vyplniť jednoduchý webový formulár. My ho následne odprezentujeme medzi ďalšími odvážnymi a čestnými firmami na našej stránke a dáme do pozornosti širokej verejnosti. Ukážku vyplneného formuláru nájdete na webe.

„V INCIEN-e vidíme, že na trhu chýbal priestor, vďaka ktorému by spotrebitelia našli informácie týkajúce sa udržateľných cieľov firiem aj organizácií. Rozhodli sme sa to zmeniť a založili sme iniciatívu Cielime cirkulárne, kde môžu tieto subjekty zverejniť svoje udržateľné ciele,” hovorí Petra Csefalvayová, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, prvej neziskovej organizácie zameranej na tému cirkulárnej ekonomiky na Slovensku.

Zakladateľmi platformy „Cielime cirkulárne“ Inštitút cirkulárnej ekonomiky, platforma Circular Slovakia (jej zakladajúcim členom je a Slovak Business Agency) a kreatívne štúdio Barney, špecialisti v odbore udržateľnosti, cirkulárnej ekonomiky a korektnej mediálnej komunikácie.

Cirkulárna ekonomika je príležitosť

Cirkularitu môže dosahovať každá organizácia, či už obchodná spoločnosť, rodinná firma, nezisková organizácia alebo samospráva. Cirkulárna ekonomika so sebou prináša mnoho výhod. Napríklad pomocou skracovania dodávateľsko-odberateľských reťazcov a využívania odpadu ako suroviny, sa dá zvýšiť odolnosť podniku a chrániť sa tak voči kolísaniu cien komodít.

“Všetky subjekty, ktoré sa chcú pridať k zmene, majú príležitosť otvorene komunikovať verejnosti svoje ambície v oblasti udržateľnosti. Zapojenie prebieha jednoducho, pomocou formuláru, ktorý vás vďaka piatim tzv. R-kategóriám navedie k zadefinovaniu cieľov. Ciele budú následne vyhodnotené a posúdené nezávislými odborníkmi. “ vysvetlila predsedníčka platformy Circular Slovakia, Denisa Rášová.

do clanku.png

Dobré sa nechváli samé, treba o ňom písať a hovoriť

Korektne, spravodlivo a najmä zrozumiteľne. V oblasti reklamy a marketingu je prítomnej veľa klamlivej komunikácie, tzv. greenwashingu, či už v rámci cirkulárnej ekonomiky alebo udržateľnosti ako takej.

Dennis Fino, spoluzakladateľ kreatívneho štúdia, ktoré okrem komercie dbá aj na verejnoprospešné aktivity, ktoré si všimli a ocenili aj vo svete ocenením Sabre Awards pre celú oblasť EMEA, chce tento stav zmeniť v prospech nás všetkých.

“Iniciatíva Cielime cirkulárne je pre nás možnosťou, ako nastaviť slovenským a zahraničným značkám komunikáciu, ktorá bude autentická a pravdivá. Garanciou kvality sú naše skúsenosti a odbornosť vďaka spolupráci s Circular Slovakia a Inštitútom cirkulárnej ekonomiky”, upresnil Dennis svoju motiváciu.

Pridajte sa k nám

Vaši zákazníci a partneri sa chcú na vás spoľahnúť. Dokážte, že za vaším slovom stoja skutky. Zadefinujte si svoj cirkulárny cieľ a buďte vzorom, ktorý chcete vidieť v druhých.

Kto sa môže zapojiť?

Všetky subjekty, teda firmy, organizácie, neziskovky a samosprávy, ktoré sa chcú pridať k zmene a otvorene komunikovať verejnosti svoje ambície v oblasti udržateľného podnikania.

Vykročte s nami smerom k lepšej budúcnosti, o ktorej sa dnes toľko hovorí

Vďaka platforme Cielime cirkulárne sa vaše slová budú môcť jednoduchšie premeniť na reálne a merateľné ciele. My, odborníci na udržateľnosť a cirkulárnu ekonomiku, vám radi podáme pomocnú ruku a prispejeme tak k zmene spoločnosti, ochrane životného prostredia, a v neposlednom rade, k tomu, aby ste vašim zákazníkom a podporovateľom mohli ukázať, že vám na skutočnej zmene naozaj záleží.


Čo je to cirkulárna ekonomika?

Obehové hospodárstvo alebo cirkulárna ekonomika (CE) je model výroby a spotreby, ktorý zahŕňa zdieľanie, prenájom, opätovné použitie, opravu, renováciu a recykláciu existujúcich materiálov a výrobkov tak dlho, ako je to len možné. Týmto spôsobom sa predlžuje životný cyklus výrobkov. V praxi to znamená zníženie odpadu na minimum. CE je opak súčasného lineárneho modelu nazývaného aj „zober-vyrob-zahoď“. Obehové hospodárstvo je systémové riešenie, ktoré rieši globálne výzvy, ako je zmena klímy, strata biodiverzity, odpad a znečistenie.