Väčšinu našich energetických scenárov sme robili v zahraničí

Internet vecí (Internet of Things – IoT) a využívanie špičkových technológií pri energetickom riadení budov či celých miest je veľká téma posledných rokov. Na Slovensku vznikol startup MAKERS, ktorý sa venuje komplexným riešeniam v oblasti internetu vecí. Vďaka jedinečnému know-how a jeho komplexnosti si ich našli zahraniční zákazníci, s ktorými budujú moderné riešenia v oblasti IoT. Paradoxne, na Slovensku sa im ešte nepodarilo presadiť. Viac sme sa o tom rozprávali s Janom Masarykom.


Ako vznikla myšlienka založiť spoločnosť zaoberajúcu sa IoT?

Začiatky boli ešte v roku 2014, keď som založil komunitu IoT Bratislava. Bol to pre mňa taký sociálny experiment, či komunita môže priniesť odpovede na aplikácie konkrétneho trendu a či sa téma dá rozvíjať na komunitnom základe. Našiel som tam budúcich partnerov do firmy a niekoľko veľmi šikovných ľudí pre budúcu spoluprácu. Pri vzniku našej firmy bolo kľúčové, že sme mali prebiehajúcu implementáciu pre Viedenskú energetiku a sľubne sa nám rozvíjala aj spolupráca v oblasti systému pre inteligentné riadenie verejného osvetlenia.

Aktuálne sme firma, ktorá sa sústreďuje na komplexné IoT realizácie smerom k vytvoreniu produktu pre B2B zákazníka, ktorý potom produkt využíva pre svoj segment. Zastrešiť celú dodávku je veľmi komplexná úloha, má niekoľko úrovní – na mieru vytvorené alebo jednoúčelové zariadenia vo fyzickom priestore, rôzne druhy sietí podľa účelu (napríklad špecifické LPWAN siete pre IoT), platforma zabezpečujúca riadenie zariadení, prenos a spracovanie dát, aplikácie pre používateľov a integrácia dát do systémov zákazníka.

A práve v tom sme špecifickí. Máloktoré firmy majú znalostne obsadené všetky tieto úrovne. My sme vznikli ako partia ľudí, ktorí to vedia všetko komplexne zastrešiť, a tým pádom sme sa začali dostávať ku komplexným zákazkám, kde sa ukazuje výhoda nášho know-how.

Čo znamená, že ste sa začali dostávať ku komplexným zákazkám? Firmy si vás našli samé a vy ste nemuseli vyvíjať obchodnú aktivitu?

Doteraz si nás naozaj zákazníci našli sami. Je pravda, že sa snažíme zúčastňovať odborných konferencií a snažíme sa k téme vyjadrovať. Kolegovia pravidelne vystupujú na meetup odborných stretnutiach komunít, prispievajú do open-source projektov, zúčastňujeme sa na konferenciách a pod. Ja som napríklad participoval na prípade Akčného plánu pre inteligentnú samosprávu v SR pre Ministerstvo hospodárstva SR, kde som viedol skupinu odborníkov pri príprave plánu a zastrešoval oblasť štandardizácie a katalógu riešení. Zapájame sa do takýchto aktivít, občas nás zavolajú novinári na rozhovor a to nám vytvára určité PR, ktoré zrejme rezonuje.


Spoznajte príbehy 15 podnikateľov, ktorí dokázali, že aj na Slovensku vznikajú svetové nápady. Stiahnite si brožúrku v PDF.


 

Aktuálne je jeden z našich kľúčových zákazníkov americká spoločnosť, ktorá sa snaží o transformáciu budov na elektrárne – a to tak, aby budovy zmenou svojho správania a dodatočnými energetickými zdrojmi boli schopné vytvárať rezervu energie použiteľnú v požadovaných časoch, a tým participovali na trhu s energiami. Tento zákazník si nás našiel cez naše know-how a znalosti našich ľudí. Vytvorili sme so zákazníkom výborný tím, oni veľmi dobre vedia, čo chcú z pohľadu biznisu a na druhej strane, my sme one-stop-shop pre dodávku celého projektu. Momentálne sme pre nich kľúčové vývojové centrum – v USA je manažment a rozvoj tohto biznisu, celý vývoj, vrátane zabezpečenia infraštruktúry, je v našej firme.

 

Potrebujete vôbec robiť biznis plány a rozmýšľať nad vlastnými produktami, keď je záujem o vás taký veľký?

Chceme to trošku zmeniť k väčšiemu vplyvu na našu budúcnosť. Okrem prichádzajúcich zákaziek a ich rozvoja chceme robiť aj niečo vlastné. Niečo, na čo by sme boli hrdí nielen implementačne.

Rozhodnutie spraviť vlastný produkt dozrelo niekedy v lete minulého roka, kde vznikla motivácia vytvárať niečo zmysluplné a mať väčší vplyv na to, kam naša práca smeruje a čo vieme dosiahnuť. V tíme máme veľmi šikovných ľudí a aj oni majú vnútorné ambície byť súčasťou niečoho vlastného a zmysluplného. Naučili sme sa mnoho vecí a zároveň robili aj chyby. Zistili sme, kde sú naše silné stránky a vytipovali oblasti, kde si trúfame prísť s produktmi. Myslíme si, že napríklad z pohľadu riešení pre flexibilný energetický manažment máme potenciál prísť s niečím, čo má zmysel. Aj pre zákazníkov, aj pre nás. A zároveň to bude pre našich ľudí motiváciou, pretože naším úmyslom je aktívne ich zapájať do tvorby produktov.

Zároveň cítime, že chceme ďalej poskytovať služby komplexnej implementácie IoT riešení. V tejto oblasti tiež pripravujeme vlastné produkty, ktorých základ tvoria už vyvinuté komponenty z našich implementácií, kde na nich máme vlastnícke práva.

 

Chcete sa ďalej venovať najmä energetike alebo máte v hľadáčiku viac smerov?

V energetike vidíme niekoľko smerov. Jeden je pozrieť sa na priestor mesta alebo väčšej oblasti – z pohľadu energetiky – ako uceleného a vyladeného systému. Teraz sa totiž pozeráme na jednotlivé časti izolovane – niekto vidí verejné osvetlenie a jeho spotrebu, niekto inštaluje nabíjačky do budov alebo verejného osvetlenia, niekto pozerá na energetickú efektívnosť budovy a pod. My sa však chceme pozrieť na všetky časti energetiky v meste ako na celok a na možnosti zapojenia distribuovaných energetických assetov.

Predstavte si mesto, kde sa budú energie, ich využitie a výroba riadiť ako celok – nabíjačky vo verejnom priestore, verejné osvetlenie, dodatočný zdroj energie – ako napríklad kogeneračné jednotky a podobne. Vyladíme to ako celok do energeticky harmonického systému. Zároveň chceme, aby systém, ktorý bude pracovať s energetickými prvkami, vedel na základe predikcie riadiť všetko optimalizovane a prípadne prispievať do existujúcej siete.

Druhá oblasť je pozrieť sa na energetický manažment priemyselných podnikov trochu inak. Tu máme dva faktory. Energetický podnik sa správa ako špecifická jednotka, silne závislá od istých charakteristík – napríklad: výrobný plán a výrobné prostriedky, životnosť nastavenia a podobne. Veríme, že ak vieme rozumne pracovať s predikciou a spotrebou výrobného plánu a z neho vyvodených parametrov, vieme zistiť optimálnu krivku energetickej spotreby voči danému plánu. Vieme zachytávať odchýlky od želaného stavu a držať optimálne náklady na energie. Myslíme si, že sme veľmi blízko toho, aby sme mohli urobiť pilotné projekty. Druhá fáza je orientovanie sa na zapojenie nových zdrojov energie.

Ďalšia samostatná oblasť, kde máme prvé iniciatívy spolupráce, je téma energetických komunít, primárne na rakúskom trhu.


Spoznajte príbehy 15 podnikateľov, ktorí dokázali, že aj na Slovensku vznikajú svetové nápady. Stiahnite si brožúrku v PDF.


Aké sú vaše skúsenosti s prevádzkovateľmi priemyselných komplexov? Sú ochotní diskutovať o téme inteligentnej energetiky a zapájaní nových zdrojov?

Zatiaľ sme presvedčení, že obidva tieto smery majú dlhodobý zmysel. Dlhodobý zmysel pre nás znamená, že to má dlhodobú návratnosť a aktuálne riešime motiváciu na trhu. Nám to zmysel dáva a je to blízko problému, ktorý sme doteraz riešili. Ideme to teda vyskúšať, skúsime nájsť pilotných zákazníkov. Podľa mojej skúsenosti, ak niekto príde s rozumným, dlhodobo udržateľným riešením, mohlo by to vyjsť.

Spomenuli ste, že kľúčového zákazníka máte v USA, ďalšie realizácie v Rakúsku. Vo všeobecnosti máte väčšinu realizácií mimo Slovenska. Prečo je to tak?

Toto je zaujímavé. Už keď sme začali v rámci IoT Bratislava viac komunikovať a spolupracovať s komerčnou stranou, zistili sme jednu vec – väčšina realizácií ide mimo Slovenska. Neprekvapuje ma to, ale som z toho trochu smutný. Pretože či sú to firmy pôsobiace v oblasti Smart City, alebo firmy, ktoré máme v IoT Bratislava, alebo iné spoločnosti – majú fakt dobré nápady a realizácie, ale sú hlavne mimo Slovenska.

Na Slovensku chýba aktívna a centrálna podpora zo strany štátu pre vytvorenie a podporu funkčného ekosystému smart špecializácií. S partnermi, ako chcemsmartmesto, Smart Cities klub alebo Slovak Smart City Cluster sa snažíme pomôcť štátu pri tvorbe tohto ekoystému, bohužial, ide to veľmi pomaly. Bolo by výborné, ak by sme na Slovensku podporili samosprávy pri tvorbe a výbere dlhodobo udržateľných riešení, podporili dodávateľov pri prototypovaní a príprave riešení na medzinárodný trh tak, ako to robia aj v zahraničí. Za mňa, keď už tu tie firmy máme, možno by stálo za to dať im väčší priestor pre ich realizáciu.

Napríklad naša firma si odskúšala implementáciu niektorých inovatívnych energetických scenárov v zahraničí. Sú to referencie a skúsenosti. Áno, bolo to na zákazku pre zákazníkov, ale tá skúsenosť tam je. Nie sme na úrovni, že chceme niečo spraviť a nevieme čo a ako. Už poznáme spôsob, ide len o to, aby sme v slovenskom priestore našli prvých zákazníkov.


Kto: Jan Masaryk

Firma: MAKERS

Čím sa zaoberá: Vytvára komplexné inteligentné IoT pre riadenie a energetický manažment v lokálnom priestore (budovy, mestá, priemyselné parky, urbanizované celky).