Škola marketingu pre podnikateľov

Marketing je súčasťou každého podnikania. Ako ho však uchopiť, keď ste menší podnik?


V Národnom podnikateľskom centre sa počas 8 štvrtkov zameriame na marketingovú stratégiu, budovanie brandu i influencer marketing. Experti z praxe vás zorientujú v aktuálnych trendoch a prinesú vám informácie, ktoré je dobre vedieť v rýchlo meniacom sa svete.

Bezplatné semináre prebiehajú online a témy postupne na seba nadväzujú.

Mark.škola_fb-cover.jpg

Registrácia:

V prípade záujmu zúčastniť sa viacerých seminárov, je potrebné registrovať sa na každé vybrané podujatie. Počet miest je limitovaný a v prípade naplnenia kapacity si vyhradzujeme právo ukončiť prihlasovanie pred stanoveným termínom.

 

👉 29.9. Ako uchopiť marketing

Obsah prvého podujatia bude netradičný. Prinesie pohľad na marketing očami jedného z vás. Podnikateľky, ktorá sa podelí o svoj „marketingový“ príbeh formou prípadovej štúdie. Otvorene a na konkrétnych situáciách pomenuje, ako jej marketing v podnikaní pomáha a na čo je dobré myslieť.

Zaregistrovať sa

 

👉 6.10. Značka, ktorá predáva

Viete čo sa skrýva za slovíčkom branding a prečo je v podnikaní dôležitá vízia a ciele? Akú silu má značka a ako pritiahnuť správnych zákazníkov i zamestnancov bude témou ďalšieho seminára. 

Zaregistrovať sa

 

👉 13.10. Strategické budovanie značky 

Vo firme robíte kampane na sociálnych sieťach, platíte reklamu vo vyhľadávacích sieťach, posielate newsletter... No, viete prečo to robíte? A práve to, vám zodpovie vaša marketingová stratégia. Ako ju správne nastaviť, aplikovať a merať sa dozviete na seminári.

Zaregistrovať sa

 

👉 20.10. Ako nastaviť a vyhodnotiť kampaň / Registrácia čoskoro

👉 27.10. Podcast ako marketingový nástroj / Registrácia čoskoro

👉 10.11. Legislatíva reklamných kampaní / Registrácia čoskoro

👉 24.11. Influencer marketing / Registrácia čoskoro

👉 8.12. Ako využiť referencie v marketingu / Registrácia čoskoro


 

S registráciou vám radi poradíme. Kontaktujte nás:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk

 

PRE KOHO SU PODUJATIA URČENÉ?

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).