Škola marketingu pre podnikateľov

Marketing je súčasťou každého podnikania. Ako ho však uchopiť, keď ste menší podnik?


V Národnom podnikateľskom centre sa počas 8 štvrtkov zameriame na marketingovú stratégiu, budovanie brandu i influencer marketing. Experti z praxe vás zorientujú v aktuálnych trendoch a prinesú vám informácie, ktoré je dobre vedieť v rýchlo meniacom sa svete.

Bezplatné semináre prebiehajú online a témy postupne na seba nadväzujú.

Mark.škola_fb-cover.jpg

Registrácia:

V prípade záujmu zúčastniť sa viacerých seminárov, je potrebné registrovať sa na každé vybrané podujatie. Počet miest je limitovaný a v prípade naplnenia kapacity si vyhradzujeme právo ukončiť prihlasovanie pred stanoveným termínom.


 

 

👉 8.12. Ako využiť referencie v marketingu 

Viete, ako využiť spätnú väzbu v podnikaní? Tento cenný nástroj na prilákanie zákazníkov máte na dosah aj vy. Na seminári sa budeme venovať referenciám, ako s nimi správne naložiť a vyhodnocovaniu zákazníckej spokojnosti.

Zaregistrovať sa

Zaregistrovať sa - Bratislavský kraj


 

S registráciou vám radi poradíme. Kontaktujte nás:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk

 

PRE KOHO SU PODUJATIA URČENÉ?

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).