SBA podpísala memorandum s národným víťazom súťaže EEPA 2022. Môžete sa ním stať aj vy. Prihláste sa

Ak sa chcú veci rýchlejšie posúvať, je dobré sa spájať. Tento rok sa podaril ďalší krok v rozširovaní obojstranne výhodnej spolupráce. Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru spolu so Slovak Business Agency (SBA) podpísali Memorandum o spolupráci.

Spoločne budú pripravovať aktivity zamerané na oblasť vodozadržateľných opatrení na strechách. Napríklad ako môže zelená strecha prispieť k energetickému znižovaniu spotreby vo firmách a aké benefity poskytuje či už na životné prostredie ale aj na estetickú hodnotu budovy.

Asociácia sa prepája s podobne zameranými organizáciami zaoberajúcimi sa architektúrou a udržateľnosťou ako aj s inštitúciami, ako napríklad Prezidentská kancelária, ministerstvami a samosprávnymi krajmi. Taktiež je súčasťou European Federation of Green Roof  & Wall Associations a členom českej sekcie Zelené strechy.

Pre Slovak Business Agency je takáto spolupráca obzvlášť zaujímavá preto, lebo Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru sa minulý rok stala jedným z víťazov slovenského kola súťaže European Enterprise Promotion Awards 2022.


SBA zastrešuje túto súťaž aj v roku 2023, až do 11.6 sa môžu prihlasovať podnikatelia, malé a stredné podniky, národné organizácie, mestá, regióny a obce, šancu majú aj verejno-súkromné partnerstvá medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi. Tiež vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe COSME pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešných projektoch zameraných na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

EEPA-2023-(NPC-baner).jpg

Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania (EEPA) je oceniť výnimočné projekty, ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Dva slovenské projekty sa predstavia vo finále súťaže v Bilbau.


Viac informácií o prihlasovaní aj o súťaži sa dozviete TU


 #zelenastrecha #greendeal #greenroofs #greenbuidings #slovakbusinessagency

@Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

@Slovak Business Agency