Rozvíjajte s nami podnikavosť na Slovensku

Pomôžte svojim projektom s rozvíjaním podnikavosti u žiakov a učiteľov. Získajte dotáciu na realizáciu vášho projektu.

Podnikatelia z celého Slovenska, zameriava sa váš biznis na podporu kompetencií potrebných pre 21. storočie? Pomôžte svojím projektom s rozvíjaním podnikavosti u žiakov a učiteľov a získajte na jeho realizáciu dotáciu!

O AKÉ PROJEKTY MÁME ZÁUJEM

 

Podporíme môžeme projekty, ktoré napríklad:

  • podnecujú k iniciatívnosti, angažovanosti
  • rozvíjajú mäkké zručnosti potrebné pre rýchlo meniaci sa trh práce budúcnosti
  • rozvíjajú tímovú spoluprácu, kritické myslenie a sebauvedomenie
  • inovatívnym spôsobom pracujú s rozvojom žiakov a učiteľov

Formou dotácie podporíme tých z vás, ktorí sa svojimi projektami zameriavajú na rozvoj podnikavosti u žiakov MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ alebo učiteľov. Podporené projekty by mali svojimi aktivitami rozvíjať podnikavosť tak, ako ju definuje rámec EntreComp vydaný Európskou komisiou.

Ak si nie ste istí, čo je podnikavosť, inšpirujte sa článkami na našom webe alebo si vypočujte podcasty Slovak Business Agency o podnikavosti na Spotify alebo Google Podcasts.

Ak ste si nie istí či váš projekt spĺňa cieľ výzvy, pozrite si našu nápovedu.


PRIHLASUJTE SA od 30. 6. 2022 do 29. 7. 2022 TU


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE

Žiadosti sa prijímajú od: 30. 6. 2022

Posledný deň na predkladanie Žiadosti: 29. 7. 2022 (do 23:59 hod)

Predpokladaný termín na vyhodnotenie Žiadostí: 5. - 9. 9. 2022

Výška disponibilných finančných prostriedkov na túto Výzvu je: 250 000 Eur

  • výška podpory na projektový zámer Podnikateľského vzdelávacieho kurzu je od 2 000 € do 20 000 €,
  • výška podpory na projektový zámer Podnikanie v praxi je od 2 000 € do 10 000 €.