Porozumieť podnikavosti môže premostiť svet vzdelávania a svet práce

Podnikateľská kompetencia alebo podnikavosť je jednou z kľúčových kompetencií pre 21. storočie. V súčasnosti sa veľa o nej rozpráva, ale napriek tomu majú mnohí rozličné predstavy o tom, čo podnikavosť vlastne znamená.

K správnemu pochopeniu tejto kompetencie nám môže pomôcť Európsky referenčný rámec (EntreComp), ktorý navrhuje spoločnú definíciu podnikavosti a ponúka tak možnosť vytvoriť most medzi svetom vzdelávania a svetom práce.

Rámec EntreComp bol vydaný Európskou komisiou ešte v roku 2016 a je implementovaný do vzdelávacích systémov krajín nielen v rámci Európskej Únie, ale po celom svete.

EntreComp definuje podnikavosť ako schopnosť využívať príležitosti a nápady a vytvárať z nich hodnotu pre ostatných. Hodnota nemusí byť iba finančná, ale aj kultúrna alebo celospoločenská. EntreComp ponúka zjednodušený rámec, ktorý rozoznáva 3 kľúčové oblasti a 15 kompetencií.

Spoločným menovateľom všetkých kompetencií je, že prevažná väčšina z nich dáva do popredia mäkké zručnosti, ktoré sa dajú rozvíjať v akomkoľvek veku. Nevieme, aký bude trh práce za niekoľko rokov, aké povolania budú existovať, avšak vieme, že ak generácia vstupujúca na pracovný trh bude kreatívna, bude vidieť príležitosti a mať zručnosť ich pretvárať na hodnotu, bude vedieť koncepčne riešiť problémy a bude sa vedieť učiť stále nové veci je vo väčšej miere uplatniteľná na pracovnom trhu aj za podmienok, ktoré aktuálne nevieme odhadnúť.

kvetinka.png

Vnímajú takto podnikavosť aj naše školy?

Na základe prieskumu, ktorý realizovala Slovak Business Agency v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska vyplýva, že v slovenských školách, z rôznych dôvodov, stále prevláda skôr ekonomické porozumenie podnikavosti, ktoré by malo vyústiť do vytvorenia podnikateľského plánu a práve mäkké zručnosti potrebné pre zvládanie rôznych situácií spojených nielen s podnikaním sú v úzadí alebo sa s kompetenciou podnikavosti jednoducho nespájajú.

Rozdiel vo vnímaní podnikavosti.png

SBA svojimi aktivitami chce prispievať k rozširovaniu porozumenia podnikavosti a podporovať jej dobrú prax na Slovensku. Na tomto webe budeme pridávať články na aktuálne témy, podcasty so zaujímavými hosťami a prostredníctvom dotácie aj naďalej podporovať tých, ktorí podnikavosť cez rôzne projekty rozvíjajú už teraz alebo by ju radi zahrnuli do svojich aktivít.