Podporu na poskytnutie poradenstva získalo 33 rodinných firiem

V dvoch tohtoročných výzvach v rámci schémy na podporu rodinného podnikania schválila výberová komisia 33 žiadostí rodinných firiem.

Aj v roku 2021 pokračuje Slovak Business Agency (SBA) v podpore rodinných firiem, ktoré sú v procese generačnej výmeny alebo sa na tieto zmeny pripravujú. Kľúčovo im poskytuje možnosť získať individuálne odborné poradenstvo, ale postupne (aj v súčinnosti s ďalšími partnermi) pridáva aj ďalšie aktivity, ktoré majú rodinným firmám na Slovensku pomôcť k tomu, aby ich status rodinných firiem bol rešpektovanejší.

V prvej tohtoročnej výzve Výberová komisia schválila 25 žiadostí (ich zoznam nájdete TU) ale v celkovej sume nižšej ako je disponibilný rozpočet. Preto sme flexibilne zverejnili aj druhú výzvu (22. septembra) s uzávierkou prijímania žiadostí 14. októbra 2021.

V rámci nej prišlo 32 žiadostí o podporu, v celkovej sume 572 636,00 €. Výberová komisia na svojom zasadnutí dňa 8. novembra 2021 schválila 8 projektov, v celkovej sume 151 700,60 €. Zoznam podporených projektov nájdete TU.

Viac o programe a podpore rodinného podnikania nájdete TU