Rodinné podniky sa dočkajú podpory od štátu

Napriek tomu, že rodinné firmy sú u nás dôležitou súčasťou podnikateľského sektora, chýba im dostatočná podpora zo strany štátu. Nový materiál z dielne ministerstva hospodárstva to má konečne zmeniť k lepšiemu. Pomôcť má aj Slovak Business Agency.  

 

Po troch dekádach transformácie našej ekonomiky a súkromného podnikania, generácia podnikateľov, ktorí zakladali svoje firmy v deväťdesiatych rokoch, postupne odovzdáva podniky svojim deťom a čelí výzvam, ktoré rozhodnú nielen o budúcnosti ich firiem, ale aj charaktere slovenskej ekonomiky. „Zo zahraničných skúseností vidíme, že prechod firmy na ďalšiu generáciu nie je jednoduchý a podarí sa ho úspešne zvládnuť len zlomku firiem. Na nástupníctvo sa treba pripravovať dlhodobo. Zároveň je potrebné, aby pri odovzdávaní firiem štát nevytváral zbytočné prekážky,“ zdôrazňuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

„Vidíme, že naša legislatíva nepamätá na mnohé praktické otázky, ktoré vznikajú pri odovzdávaní rodinných firiem. Štát dokonca trestá odovzdanie rodinnej firmy druhej generácii daňami, alebo pokladá bezplatnú výpomoc rodinných príslušníkov v rodinnej firme za nelegálne zamestnávanie,“ konštatuje Solík.

Štát chystá zmeny, ktoré majú pomôcť

Ministerstvo hospodárstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Akčný plán na podporu rodinných podnikov pozostávajúci z 10 opatrení. „V programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali vytvoriť priaznivejšie podmienky pre rozvoj rodinného podnikania. Keďže ide o prierezovú tému, ktorá sa týka viacerých rezortov, tak opatrenia navrhované v akčnom pláne sme celé mesiace pripravovali v diskusii s nimi a so zástupcami podnikateľských organizácií, ktoré s týmito návrhmi prišli. Opatrenia v ňom sa týkajú niektorých oblastí, ktoré ovplyvňujú život rodinných podnikov.  Jeho cieľom je v súvislosti s generačnou výmenou odstrániť bariéry pri práci rodinných príslušníkov, úpravu závetov, prekážky v oblasti verejného obstarávania, či doplniť chýbajúce inštitúty do obchodného práva,“ avizuje pripravované zmeny Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

SBA ponúka poradenstvo a pripravuje novinky

Pripravovaný materiál, okrem zmien v oblasti legislatívy, obsahuje aj viacero opatrení týkajúcich sa lepšej informovanosti, vzdelávania, či poradenstva. Tie má zabezpečiť Slovak Business Agency (SBA), ktorá od roku 2017 realizuje Schému na podporu rodinného podnikania. Ide o nástroj, ktorý pomáha rodinným podnikom zvládnuť generačnú výmenu s pomocou profesionálov a vyhnúť sa zbytočným chybám, ktoré sa môžu podpísať pod rozpad firmy či rodiny.

Doteraz podporu využilo niekoľko desiatok rodinných podnikov, ktoré prechádzajú generačnou výmenou. Medzi spokojnými klientami SBA možno nájsť sieť obchodov KINEKUS, výrobcu nábytku IDONA, výrobcu tofu a rastlinných potravín ALFA BIO či známu cyklofirmu KELLYS. „Našim cieľom je najmä umožniť rodinným firmám získať expertov, vďaka ktorým naštartujú proces generačnej výmeny a uchopia ho profesionálnejšie. V súčasnosti je otvorená ďalšia výzva a rodinné podniky môžu svoje žiadosti podávať do 14. októbra 2021. V októbri a novembri sa tiež uskutoční séria seminárov zameraných na právne, daňové a manažérske otázky súvisiace s generačnou výmenou a ochranou rodinného majetku. Semináre sú bezplatné a registrovať sa možno na webe npc.sk,“ konštatuje Marián Letovanec, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov SBA. „Okrem pokračovania v existujúcej podpore chystáme aj novinky. Pre tých, ktorí hľadajú odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s generačnou výmenou pripravujeme materiál, ktorý im ich zodpovie. Zvažujeme aj vytvorenie vzdelávacieho programu pre nástupníkov rodinných podnikov,“ dopĺňa Letovanec.

„Kým v súčasnosti sa podpora štátu týka desiatok rodinných firiem, návrhy z Akčného plánu, ktorý sme pripravili, smerujú k tomu, aby zmeny pocítili desiatky tisíc rodinných firiem,“ uzatvára Oravec.