Podnikatelia, vzdelávajte svojich zamestnancov s našou podporou

Vzdelávať zamestnancov doma i v zahraničí je pre firmy dostupnejšie vďaka novej službe Národného podnikateľského centra.


Počas uplynulej jesene sme spustili pre podnikateľov z celého Slovenska novú službu - Účasť na domácich a zahraničných kurzoch/tréningoch.  Nová služba už od začiatku zaujala podnikateľov, ktorí majú veľký záujem zvyšovať odbornosť svojich zamestnancov. Od spustenia služby sme preplatili kurzy zamestnancom už v 47 firmách po celom Slovensku. Vybraným  zástupcom firiem sme preplatili 35 rôznych kurzov. Viacerí zamestnanci sa tak zúčastnili kurzov z oblasti marketingu, zlepšili si cukrársku techniku, absolvovali kurz zvárania alebo sa zdokonalili v IT procesoch. Výsledkom sú vzdelanejší, kvalifikovanejší, ale aj motivovanejší zamestnanci, ktorí budú na základe získaných zručností výraznou mierou prispievať k zvyšovaniu postavenia firmy na trhu a jej konkurencieschopnosti.

Radi by ste zvýšili odbornosť svojich zamestnancov? V súčasnosti je otvorená výzva na kurzy konajúce sa v mesiaci marec – žiadosť podajte do 31.1.2022.

 

Aj vaša firma môže odborne rásť

Získať bezplatnú podporu od Slovak Business Agency je jednoduché. Vyberte pre svojho zamestnanca vhodný kurz a odošlite žiadosť do uvedeného termínu pri konkrétnej výzve. Vašu žiadosť najskôr posúdi odborná komisia. Po jej schválení, zamestnanec kurz absolvuje a náklady na kurz zaplatíme my.

Výzvy sa pravidelne otvárajú počas celého roka 2022 tak, aby ste mali možnosť vybrať si kurz, ktorý vám najviac vyhovuje.  V jednom okamihu však môže byť otvorených viac výziev na rôzne mesiace, a preto je potrebné, pri odosielaní žiadosti vybrať mesiac, kedy sa vybraný kurz koná. S vyplnením žiadosti vám ochotne poradíme. Kontaktujte nás:

Trnavský kraj: sp.tt@npc.sk

Trenčiansky kraj: sp.tn@npc.sk

Nitriansky kraj: sp.nr@npc.sk

Žilinský kraj: sp.za@npc.sk

Banskobystrický kraj: sp.bb@npc.sk

Prešovský kraj: sp.po@npc.sk

Košický kraj: sp.ke@npc.sk

Bratislavský kraj: sp@npc.sk