OCHRANNÁ ZNÁMKA – mať ju, či nemať?

Ak podnikáte (alebo sa chystáte podnikať) v oblasti tovarov alebo služieb – položili ste si už niekedy túto otázku? Odpoveď na ňu síce nie je jednoznačná, no mať registrovanú Ochrannú známku (OZ) sa môže z pohľadu konkurencieschopnosti a zisku značne oplatiť.

Jeden príklad (z mnohých) prečo radšej mať ochrannú známku ako nemať, by sa dal prirovnať k boju Dávid vs. Goliáš. V úlohe obra sa svojho času ocitla známa firma Dr. Oetker, ktorú vďaka registrovanej ochrannej známke „porazil“ výrobca medových dobrôt MARLENKA. Dr. Oetker uviedol na turecký trh tortu v prášku s názvom Marlenka, ktorá sa rýchlo ocitla na pultoch veľkých obchodných reťazcoch. Reakcia spoločnosti MARLENKA international s.r.o. – majiteľa označenia MARLENKA pre územie Turecka –  na seba nenechala dlho čakať a upozornili svetového giganta na porušovanie ich práv z ochrannej známky. Prvotnými pokusmi Dr. Oetker o vykrútenie sa z ošemetnej situácie boli argumentácia o názve Marlenka ako o obvyklom druhovom označení v Turecku, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a tiež hrozba o podaní návrhu na zneplatnenie zapísanej ochrannej známky pre dané územie. Nasledovalo niekoľkomesačné vyjednávanie právnych zástupcov oboch strán, ktorého výsledkom bolo jednoznačné víťazstvo spoločnosti MARLENKA international s.r.o.. Došlo k uzavretiu dohody o mimosúdnom urovnaní sporu s finančným odškodnením vo výške 16.000 €.

Všetky články k tejto téme hľadajte na npc.sk v kategórii Ochrana duševného vlastníctva

Na príbeh označenia MARLENKA sa dá však pozrieť aj z iného uhla, ktorý najlepšie vystihujú otázky: Ako sa neocitnúť v rovnakej situácii ako Dr. Oetker? Existujú spôsoby, ako sa v podnikaní vyhnúť porušovaniu práv z ochrannej známky? Odpovede sú ÁNO a REŠERŠ. Rešerš na ochrannú známku je účinným nástrojom, ktorý zamedzí nechcenému porušovaniu práv druhých strán z registrovaných ochranných známok a pomáha predchádzať nemalým problémom, ktorých následky na podnikanie môžu byť až likvidačné.

Pýtate sa práve „Kde získam rešerš?“, či „Ako mám začať, ak si chcem registrovať ochrannú známku?

Všetky tieto služby sa poskytujú bezplatne fyzickým osobám, ktoré majú záujem začať podnikať alebo malým a stredným podnikateľom. Kontaktujte npc@cvtisr.sk

Viac informácií môžete získať na stránke Strediska patentových informácií PATLIB so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR.

Všetky články k tejto téme hľadajte na npc.sk pod tagom CVTI SR

BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE K OCHRANE INOVÁCIÍ ZÍSKATE PODANÍM ŽIADOSTI:

Žiadosť podnikatelia a nepodnikatelia z bratislavského kraja

Žiadosť podnikatelia z ostatných regiónov

Žiadosť nepodnikatelia z ostatných regiónov


Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.