Inovácia Learn & Lead svojimi riešeniami predbehla dobu

S PaedDr. JANOU CHYNORADSKOU sme sa zhovárali o tom, prečo sa vlani rozhodli zapojiť sa do súťaže EEPA, v ktorej napokon skončili na druhom mieste.

Aktivity inovácie Learn & Lead v rámci projektu Moderná cesta rozvoja učiteľa“ slávia úspech a dočkali sa aj odozvy na verejnosti. Projekt pre žiakov základných škôl na podporu výchovy samostatných, zodpovedných a komunikatívnych detí získal grant aj od Slovak Business Agency (SBA). Uspel v rámci schémy na podporu podnikateľského vzdelávania, podnikavosti a soft skills pre 21. storočie.

Aj preto SBA oslovil zástupcov projektu, aby sa zapojili do súťaže EEPA, ktorej tohtoročná uzávierka sa blíži. V národnom kole sa inovácia stala druhým najvyššie bodovaným projektom a vybojovala si účasť na konferencii SME Assembly v Prahe. Projekt nominovali v kategórii investovanie do podnikateľských zručností, keďže prepája svet vzdelávania a podnikania.


Prihláste aj vy svoj projekt do EEPA 2023 a zviditeľnite sa vo svete

EEPA_2023_1128x191px_Linkedin_Cover.jpg

Čo vás motivovalo zapojiť sa do súťaže?

Možnosť prezentovať naše výsledky odbornej aj laickej verejnosti. Myšlienka Learn & Lead sa zrodila v roku 2010, o budúcnosti sme vtedy nič nevedeli. No vymysleli sme nadčasové riešenia, ktoré sa neskôr stali realitou.

Prečo váš projekt uspel?

Výsledky našej práce hovoria samé o sebe. Skutočnosť, že sa zaoberáme synergickým rozvojom učiteľov v priamom napojení na rozvoj ich škôl, len podčiarkuje našu originálnosť. Inováciu naberajú do učebných osnov univerzity, získavame spolupráce s odborníkmi z oblastí manažmentu, z podnikateľskej sféry. Úspech určite tkvie aj v jej vysokej adaptabilite a využiteľnosti v rôznych sektoroch. Spätné väzby účastníkov našich kurzov určených pre verejnosť sú toho dôkazom. Rovnako ako firemné vzdelávanie.

04_Foto_LearnandLead_3 lektorky.jpg

Kedy a kde sa začal projekt realizovať?

Myšlienka Learn & Lead vznikla pred trinástimi rokmi. V čase, keď spoločnosť Harmony Academy, kde sa myšlienka zrodila, zasiahla ekonomická kríza. Začali sme hľadať budúcnosť pre našich učiteľov ako aj pre organizáciu ako takú. Learn & Lead vznikla ako túžba učiteľa a riaditeľky súkromnej jazykovej školy nájsť spoločnú budúcnosť, kde bude učiteľ môcť robiť niečo viac ako „len učiť“. Tam sa začala písať úspešná cesta rozvoja osobnosti učiteľa za podpory a pomoci riaditeľa, ktorí dnes priam transformujú svoju školu/organizáciu. Celé to má pevné základy, inšpirujúcu víziu, dušu a srdce moderných ľudí, ktorí milujú učenie a idú príkladom pre druhých.

Ako víťaz národného kola ste sa zúčastnili konferencie SME Assembly v Prahe. Ako ste to celé vnímali?  

Podujatie sa konalo na európskej úrovni. Reprezentovala nás Alona Kurotova, spolumajiteľka spoločnosti. Pozorne vnímala oblasti, ktoré EÚ podporuje. Teší nás, že inovatívne vzdelávanie sa dnes vníma ako priorita. Dodáva nám to sily pokračovať vo vylepšovaní našich produktov.

Čo pre vás úspech v tejto súťaži znamená?

Sme šťastní, že naše úsilie a prácu niekto zvonka ocenil. Že nezostala nepovšimnutá. Vážime si to a kráčame ďalej. Inovácia Learn & Lead získava na popularite, pribúdajú noví fanúšikovia. Takmer každým dňom.


Inovácia Learn & Lead

Koncept prepája svet vzdelávania a podnikania. Prebúdza záujem o podnikavosť a leadership u tých, ktorí vzdelávajú. Zároveň rozvíja kultúru neustáleho vzdelávania  vo firmách, u podnikateľov a lídrov tímov. Inovácia hovorí jazykom každého z nich, pretože koncept tvoria pedagógovia, ako aj odborníci z podnikateľského prostredia. Vďaka širokej sieti národných aj nadnárodných partnerov rozvíja, testuje a implementuje už od roku 2000 kľúčové myšlienky.

Patria medzi ne:

  • Programy celoživotného vzdelávania pre učiteľov, cez prístup zameraný na žiaka a 9 princípov Learn & Lead
  • Rozvojové programy nového leadershipu,
  • Rozvoj učiacich sa organizácií, ktoré efektívne zdieľajú nové poznatky.  

Prihláste aj vy svoj projekt do EEPA 2023 a zviditeľnite sa vo svete

EEPA_2023_1500x500px_Twitter_Cover.png