Inkubátor NPC: Debarierizácia spoločnosti

„Posunkový jazyk sa stáva, čím ďalej tým viac atraktívnejším. To nás samozrejme veľmi teší. Človek by posunkovú reč nemal vôbec ignorovať, pretože nikto z nás nevie, kedy sa mu to zíde v rodine, medzi priateľmi, v práci.“

Virtuálnym členom podnikateľského Inkubátora je aj Centrum bezbariérovej komunikácie. Ide o občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je poskytovať online tlmočenie slovenského posunkového jazyka pre potreby posunkujúcich členov komunity nepočujúcich na Slovensku. Založili a vedú ho dvaja priatelia. Obaja sú deťmi nepočujúcich rodičov a tlmočníci posunkového jazyka. Róbert Šarina a Pavol Roman. Tento projekt ich spojil v Bratislave, hoci pochádzajú z rôznych častí Slovenska.


PAVOL ROMAN a RÓBERT ŠARINA

  • Trnavčan Pavol v súčasnosti tlmočí na úrade vlády, v spravodajstve, na tlačových konferenciách, vysokých školách, či posunkuje podcast Na rovinu o podnikaní
  • Róbert z Veľkého Krtíša v minulosti podnikal so svojim nepočujúcim bratom a spoločne riadili projekt DAEF KEBAB, okrem iného tiež učí ľudí posunkovať
  • Centrum bezbariérovej komunikácie spoločne založili koncom roka 2018 v Bratislave

„Do Inkubátora sme sa prihlásili na odporúčanie kamarátky, ktorá tam bola so svojím projektom a vnímala naše potreby posunúť projekt bezbariérovej komunikácie do biznisového sveta.“


CHCEŠ ZÍSKAŤ AJ TY ČLENSTVO V INKUBÁTORE? KLIKNI SEM A PRIHLÁS SA

ČAS MÁŠ LEN DO 30. NOVEMBRA

 

Online tlmočník

Občianske združenie sme založili ako reakciu na potreby nepočujúcich posunkujúcich, ale aj ako prípravu na prevzatie projektu s názvom „Online tlmočník“. Tento pilotný projekt online tlmočenia začal ešte v roku 2015 v nadácii Pontis, ktorá sa snaží meniť myšlienku lepšieho Slovenska na realitu, a bol financovaný nadačným fondom Telekom. V súčasnosti má projekt cez 400 používateľov a 6 tlmočníkov. Vybavia viac ako 450 tlmočení mesačne a neraz asistovali aj pri záchrane života.

Aby sme mohli prevziať projekt Online tlmočník, museli sme preukázať životaschopnosť a taktiež zabezpečiť pre projekt financovanie. Práve preto sme začali podnikať. Prihlásili sme sa do Inkubátora NPC na odporúčanie kamarátky, ktorá v tom čase už bola jeho členkou. Našim hlavným cieľom bolo nadviazať množstvo nových kontaktov. Okrem toho, popracovať na marketingovej komunikácii a nasať čo možno najviac biznis myslenia, keďže doteraz sme sa pohybovali v úplne iných oblastiach.

O čom to celé vlastne je

Služba, ktorú ponúkame je debarierizácia kontaktných miest alebo infoliniek pre rôzne inštitúcie, mestá či organizácie. Naším v súčasnosti najväčším klientom je hlavné mesto Bratislava. Pre nás je normálne ísť na poštu, či do banky a vybaviť všetko, čo potrebujeme. Nepočujúci však takú možnosť nemajú. Všetko im doteraz pomáhali vybaviť rodinní príslušníci. No dnes ak príde človek so sluchovým postihnutím na spolupracujúci úrad alebo iné klientske centrum, nájde tam tablet s našimi aplikáciami. Prostredníctvom nich sa spojí s našim call centrom. Prepisovateľ alebo tlmočník posunkovej reči mu preloží komunikáciu s pracovníkom centra jednoducho online. Takto je možné zavolať aj na debarierizované infolinky.

Našu službu sme vytvorili pre celú skupinu ľudí so sluchovým postihnutím. Jednak ľudí posunkujúcich, ale aj ľudí neposunkujúcich. Preto si môžu vybrať či chcú videohovor v posunkovej reči, alebo real-time prepis hovorenej reči.

Prepis využívajú ľudia, ktorí napríklad horšie počujú alebo odzerajú z pier, no nápomocný môže byť aj pre seniorov, ktorí nepočujú dostatočne na to, aby mohli napríklad pohodlne a kvalitne telefonovať.

Úspechy projektu

Celé naše podnikanie bolo do značnej miery zabrzdené pandémiou, no paradoxne práve táto pandémia poukázala, okrem iného, aj na problémy ľudí so sluchovým postihnutím. Našim doterajším najväčším úspechom je, že sme uspeli vo verejnej výzve na prevzatie projektu Online tlmočník a od nového roku preberáme projekt so všetkými tlmočníkmi aj klientmi. Podarilo sa nám v spolupráci s našim mentorom z podnikateľského inkubátora, Danielom Andráškom, nadviazať jednania s viacerými mestami, ktorým budeme poskytovať tieto debarierizačné služby. Veľmi by sme sa potešili aj prvému komerčnému klientovi, ale na toho si musíme hádam ešte chvíľku počkať.

Vďaka Inkubátoru NPC a ľuďom, s ktorými sme doteraz spolupracovali, sme do detailov rozobrali podnikateľský plán, naplánovali ďalší rozvoj našej spoločnosti, upravili niektoré problematické postupy, zmenili spôsob vyhľadávania a oslovovania partnerov, dozvedeli sa viac o grantovom financovaní. Za nás môžeme tento program vrelo odporúčať, pretože aj vďaka nemu sme dnes tam kde sme.

Zaujímavé postrehy a ďalšie rozhovory členov Inkubátora nájdeš TU.

Inkubátor je tu aj pre teba a tvoje podnikanie. Ak sa chceš prihlásiť na fyzické členstvo, klikni SEM. Pre prihlásenie sa na virtuálne členstvo klikni SEM.