Chránite si dostatočne svoj nehmotný majetok?

Každý zodpovedný podnikateľ si určite chráni svoje hmotné aktíva. A čo nehmotný majetok – duševné vlastníctvo? Máte ochránenú svoju značku, logo, dizajn, či vynález alebo technické riešenie?

Musíme vás sklamať, ak ste túto oblasť nechali na náhodu a spoliehate sa na to, že budete na trhu jedinečným, bez konkurencie a že vás nikto nepredbehne a nezaregistruje si „vašu“ značku skôr... Pokiaľ je váš produkt alebo služba úspešná, určite vám v blízkej dobe vznikne konkurencia. Predsa len, máme okolo seba veľa podnikavcov a tiež špekulantov, a nie je rozumné spoliehať sa v oblasti duševného vlastníctva iba na dobré slovo. Svoje práva je potrebné si chrániť.

Všetky články k tejto téme hľadajte na npc.sk v kategórii Ochrana duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo je hodnota

Nehmotné aktíva firmy môžu byť často kľúčové a v súčasnom stave technológií a znalostnej ekonomiky pre držiteľa týchto práv môžu v určitých prípadoch vytvoriť monopol pre daný produkt alebo službu ochránenú patentom, ochrannou známkou, úžitkovým vzorom alebo dizajnom, čo sa môže pretaviť aj do veľkých tržieb. Nie je dokonca ani potrebné, aby ste sami vyrábali produkt, či poskytovali službu, zisk môžete generovať na základe poskytovania licencií.

Duševné vlastníctvo je možné ohodnotiť a tým získať predstavu, s akými prostriedkami v skutočnosti podnikáte. V závislosti od druhu služby alebo tovaru sa môže jednať o hodnotu pohybujúcu sa v rozmedzí stoviek až miliónov eur, pričom hodnota duševného vlastníctva nie je nemenná. Jej cena môže stúpať, ale aj klesať. Prieskumy ukazujú, že nehmotný majetok tvorí dominantnú hodnotu najväčších a najhodnotnejších firiem sveta  ako napr. Apple, Microsoft, Google, atď.

NPC a CVTI SR vám pomôže bezplatne

Ak ste sa rozhodli tejto téme venovať, ale neviete ako začať, vieme vám pomôcť. Prostredníctvom projektu NPC vám v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vieme poskytnúť bezplatné poradenstvo k duševnému vlastníctvu, či pomôcť s vyplnením prihlášky ochrannej známky.

Taktiež vám bezplatne vypracujeme rešerš na stav techniky, ochranné známky, dizajny, na aktivity konkurencie a iné. Kontaktovať nás môžete na npc@cvtisr.sk.

Viac informácií môžete získať na stránke Strediska patentových informácií PATLIB so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR.

 

BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE  K OCHRANE INOVÁCIÍ ZÍSKATE PODANÍM ŽIADOSTI:

Žiadosť podnikatelia a nepodnikatelia z bratislavského kraja

Žiadosť podnikatelia z ostatných regiónov 

Žiadosť nepodnikatelia z ostatných regiónov

 

Všetky články k tejto téme hľadajte na npc.sk pod tagom CVTI SR    


Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.