Bezplatné poradenstvo k ochrane duševného vlastníctva. Ako na to?

Vaše výtvory, produkty a služby, nie sú chránené automaticky a je potrebná ich registrácia. Ako však začať? Kde zistiť či váš produkt, služba, vynález je jedinečný a môže byť zaregistrovaný?

Duševné vlastníctvo chráni predmety vytvorené tvorivou ľudskou činnosťou. V závislosti od typu vašej podnikateľskej činnosti môže ísť buď o patenty, úžitkové vzory, dizajny alebo ak podnikáte v oblasti tovarov a služieb, viete sa chrániť prostredníctvom označenia ochrannou známkou. Kde zistiť či váš produkt, služba, vynález je jedinečný a môže byť zaregistrovaný?

S týmto vám vieme v CVTI bezplatne pomôcť vďaka projektu NPC. Poskytujeme poradenstvo v podobe konzultácií v oblasti duševného vlastníctva. Poradíme vám, aké sú v tejto oblasti vaše možnosti na národnej a medzinárodnej úrovni. Aké sú registračné podmienky a poplatky, čo je pre vás a vaše podnikanie výhodnejšie a nevyhnutné. Pomôžeme vám s prihláškou k registrácii práv duševného vlastníctva.

Všetky články k tejto téme hľadajte na npc.sk v kategórii Ochrana duševného vlastníctva

Ak vaša podnikateľská činnosť vychádza z vývojovo – inovatívnych činností, budú pre vás prínosné naše rešeršné služby na stav techniky, kde zrealizujeme informačný prieskum v národných a medzinárodných patentových databázach na príslušnú tému. Na základe týchto informácií viete zistiť, na čo sa vo vašej činnosti orientovať a kde zamerať svoj ďalší výskum. V CVTI poskytujeme aj službu pravidelného patentového monitoringu, ktorý vám umožní získavať prehľad o najnovších patentových dokumentoch vo vybranej oblasti. V patentových analýzach a štatistikách spracúvame prehľad aktivít pôvodcov a majiteľov patentov v príslušnej oblasti. Týmto zmapujeme aktivity konkurencie a poskytneme vám ucelený prehľad o najaktuálnejších činnostiach na trhu.

Aktivity konkurencie zmapujeme nielen v oblasti patentov, ale aj v iných chránených predmetoch duševného vlastníctva, či už dizajny alebo ochranné známky. Zistíte tak, aké predmety priemyselného vlastníctva majú konkurenčné subjekty vo svojom portfóliu. Vykonávame aj rešerš ochranných známok a dizajnov, ktorá vám umožní zistiť jedinečnosť vašej značky, loga, názvu, dizajnu. Či je vôbec možná registrácia, pretože pri nej je potrebná novosť týchto produktov alebo služieb.

Všetky tieto služby poskytujeme bezplatne fyzickým osobám, ktoré majú záujem začať podnikať alebo malým a stredným podnikateľom. Obrátiť sa na nás môžete kedykoľvek na npc@cvtisr.sk

Viac informácií môžete získať na stránke Strediska patentových informácií PATLIB so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR.

Všetky články k tejto téme hľadajte na npc.sk pod tagom CVTI SR

 

BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE  K OCHRANE INOVÁCIÍ ZÍSKATE PODANÍM ŽIADOSTI:

Žiadosť podnikatelia a nepodnikatelia z bratislavského kraja

Žiadosť podnikatelia z ostatných regiónov 

Žiadosť nepodnikatelia z ostatných regiónov


Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.