Podnikateľské vzdelávanie, Creative Point a iné

Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Vstúpte s nami do sveta technológií a objavte nové možnosti podnikania (2D, 3D modelovanie, CNC frézy atď.)

Stmeľte kolektív vo vaše firme celodenným programom mimo bežnej rutiny a spoznajte ľudí, s ktorými pracujete, aj z inej stránky, a to na celodennom teambuildingu alebo teamkoučingu.

Budujte podnikavosť a zručnosti budúcnosti prostredníctvom projektov na podporu podnikateľského vzdelávania.

Zoznam služieb