Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Získajte vstupenky na podujatie v EÚ - podniky nad 3 roky

Vyzva---RP_SP_MOP-(plagat)---uprava-25.6.2019.jpg

Pre prihlásenie sa na medzinárodné odborné podujatie je v rámci formulára potrebné odoslať aj povinné prílohy. Odporúčame si tieto dokumenty stiahnuť a pripraviť vopred:

Po odoslaní formulára Vám na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii, príde Vaša Žiadosť o účasť na medzinárodnom podujatí -  túto vytlačte a podpísanú osobou oprávnenou konať v mene Žiadateľa zašlite elektronicky na RPint@npc.sk, zároveň fyzicky na adresu: Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, 811 09  Bratislava.

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach pre podnikateľov nad 3 roky od vzniku je zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II BA kraj, v rámci Rastového programu. Viac informácií o Rastovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. Plné znenie Výzvy si môžete stiahnuť TU. Výzva bola doplnená o dodatok, plné znenie Výzvy s dodatkom si môžete stiahnuť TU. Na otázky týkajúce sa prihlásenia sa na službu Vám radi odpovieme na RPint@npc.sk, prípadne na tel.č.: +421 220 363 138.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené