Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Zaži vďaka Národnému projektu NPC v regiónoch nezabudnuteľnú podnikateľskú cestu

NPC (do 10-1-2020, nad 3 roky).jpg

 

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach pre podnikateľov nad 3 roky od vzniku je zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, v rámci Rastového programu. Viac informácií o Rastom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU.

K žiadosti je potrebné pripojiť nasledovné povinné prílohy:

  • Profil MSP nad 3 roky (stiahnuť)
  • Životopis zástupcu č. 1 
  • Životopis zástupcu č. 2 (povinné iba v prípade dvoch zástupcov)
  • Vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov zástupcu/ov (stiahnuť)

Po odoslaní elektronickej žiadosti je potrebné vygenerovanú žiadosť podpísanú osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa spolu s vyhláseniami k spracúvaniu osobných údajov účastníkov zaslať na adresu: Patrik Fabini, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava-Staré Mesto. Obálku je potrebné označiť nápisom "MOP REG 3+". Profil MSP ani samotné životopisy účastníkov nie je potrebné zasielať fyzicky.

V prípade otázok kontaktujte príslušné regionálne kontaktné centrá:

Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk
Trenčiansky kraj: rp.tn@npc.sk
Nitriansky kraj: rp.nr@npc.sk
Žilinský kraj: rp.za@npc.sk
Banskobystrický kraj: rp.bb@npc.sk
Prešovský kraj: rp.po@npc.sk
Košický kraj: rp.ke@npc.sk