Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

COWORKING – miesto, ktoré vám pomôže rozbehnúť vaše podnikanie

Coworking AP-001.jpg

Výzva je otvorená priebežne počas celého trvania Výzvy alebo do naplnenia kapacity Coworkingu AP, o čom bude verejnosť informovaná. SBA si vyhradzuje právo Výzvu kedykoľvek zrušiť alebo meniť. Bližšie informácie o poskytovanej službe s možnosťou prihlásenia nájdete v Plnom znení výzvy.

Služba Coworking Akceleračného programu je pre nepodnikateľov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program.

Viac informácií o Akceleračnom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: ap@npc.sk

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené