Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

COWORKING - miesto, kde sa menia nápady na biznis

19_6 NPC Coworking (velka vyzva) .jpg

Výzva je otvorená do 19.6.2020, alebo do naplnenia kapacity Coworkingu AP, o čom bude verejnosť informovaná. SBA si vyhradzuje právo Výzvu kedykoľvek zrušiť alebo meniť.

Bližšie informácie o poskytovanej službe s možnosťou prihlásenia nájdete v Plnom znení výzvy.

Viac informácií o Akceleračnom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: ap@npc.sk


Služba Coworking Akceleračného programu je pre nepodnikateľov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené