Zručnosti do neznámej budúcnosti

Deň pred Valentínom sme sa MY, ako hlavný partner, spoločne s organizátormi Združením podnikateľov SlovenskaZdružením mladých podnikateľov Slovenska opätovne stretli v poradí už na tretej výročnej konferencii v hoteli Park INN v Bratislave.

Začnime však po poriadku. Deň sa začal workshopom v priestoroch Slovak Business Agency, ktorého hlavným cieľom bolo vyskúšať metodiky pre rozvoj podnikavosti na vlastnej koži. Deviati riaditelia a učitelia si nielen otestovali nové zručnosti 21. storočia, ale priniesli mnoho podnetov z praxe, s ktorými sa denne pasujú. S pozitívnym naladením a názorom, že zmena sa NAOZAJ realizovať dá, sa popoludní presunuli do hotela PARK INN.  

Zručnosti do neznámej budúcnosti bola téma, ktorá prilákala veľkú masu zainteresovaných ľudí od podnikateľov, cez zástupcov vzdelávacej komunity, až po organizácie a združenia, ktoré pomáhajú školám zmeniť pohľad na vzdelávanie a inovovať jeho obsah. Jednu z najviac diskutovaných otázok predstavil headliner konferencie pán Markus Orlovsky. Priniesol pohľad na to, ako pripraviť študentov pre svet, ktorý príde. Dôraz kládol najmä v prístupe ku študentom, pričom niekoľkokrát vyzdvihol inovatívnu prácu s deťmi. Je žiadúce upustiť od stále zaužívaného usporiadania školských lavíc, naopak zdôraznil pozitívne výsledky diskutovania so študentami v tzv. komunitnom kruhu. Študenti sa tak učia správne formulovať otázky a učia sa tiež nebáť sa pýtať aj predstaviteľov vrcholového manažmentu.

Iní zahraniční rečníci nám podali informácie, ako sa zmení trh práce, aké zručnosti budú potrebné a ako ich rozvíjať v dnešných školách.

V panelovej diskusii sa všetci zhodli na myšlienke, že najlepšie posolstvo pre deti do budúcna je snúbenie mäkkých zručností s vedomosťami ruka v ruke. Zaslúžený potlesk bol smerovaný riaditeľovi Cirkevnej školy, ktorý predstavil svoju prípadovú štúdiu a diváci tak videli reálny a funkčný model zlepšovania vzdelávania.    

Celodenné uznanlivé súhlasné kývnutia z publika rozhodne potvrdili fakt, že v dnešnom svete, kde vládnu technológie a inovácie, musíme podporovať potenciál už v zárodku – v našej mladej generácii.

Samozrejme, záznam z celej konferencie nájdete na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/zdruzenie.podnikatelov/videos/176880580237006/