Záverečné stretnutie partnerov projektu

Partneri projektu Biz4Fun mali po dlhých mesiacoch príležitosť stretnúť sa osobne v gréckom Patrase.

V dňoch 1. a 2. júla 2021 sa uskutočnilo záverečné stretnutie partnerov projektu Biz4Fun http://www.biz4fun.eu/. Organizátormi a zároveň hostiteľmi boli partneri z University of Patras https://www.upatras.gr/en/

Pracovný program bol zameraný na sumarizáciu aktivít projektových partnerov od posledného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo online formou v septembri 2020. Slovak Business Agency v zastúpení Kataríny Gavalcovej a Jarmily Dubrovayovej prezentovali svoje pilotné testovanie online hry, ako hlavného výstupu projektu, preklady jednotlivých intelektuálnych výstupov v rámci IO2 do slovenského jazyka, komunikačné aktivity projektu a organizáciu záverečného podujatia „Multiplier event“, na ktorom sa prezentovali všetky výstupy projektu. Hlavným bodom programu bola diskusia k hlavnému výstupu projektu – online vzdelávacej hre.

Partnerstvo Biz4Fun vytvorilo 3D virtuálne vzdelávacie prostredie a hru, v ktorej prejdete viacerými okruhmi tém z podnikateľského prostredia a následne si získané vedomosti otestujete v kvízoch či v simulovaných situáciách, napríklad v banke.

Hra je dostupná vo viacerých jazykových verziách - GR, SK, EN, CZ, TR, RO, IT.

Ukážku #Biz4Fun 3D Virtual World si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=nK4rvmaOYJo&feature=youtu.be alebo sledujte Facebook projektu: https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Biz4Fun-1898113136932899/.

 

 

Biz4Fun_photo4.jpg Biz4Fun_photo3.jpg Biz4Fun_photo5.jpg