Zapojte sa do prieskumu! WV4 má svoje pokračovanie.

Prieskum zameraný na praktický dopad pandémie COVID-19 na fungovanie rodinného a pracovného života, dopad na vzťah zamestnávateľa a zamestnancov, na organizáciu života po tretej vlne pandémie a tiež na budúce očakávania a vízie.

Projekt  “WOMEN, FAMILIES, CAREERS – A CIVIL SOCIETY FORUM IN THE V4 SPIRIT” má svoje pokračovanie, v rámci ktorého aktuálne prebieha prieskum zameraný na work-life balance počas pretrvávajúcej pandémie. 

Aké sú podľa vás dopady pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života žien v našej krajine?

Prispejte svojimi názormi a vyjadrite sa pomocou nasledovného dotazníka👉 https://survey.visegradwomen.net/index.php?lang=sk

Prieskum realizuje Združenie pre rozvoj kariéry žien v Maďarsku, Pedagogická univerzita v Poľsku, Združenie podnikateliek a manažérok na Slovensku a Business & Professional Women v Čechách.

Jeho výsledky budú prezentovať na medzinárodnej konferencii v roku 2022.

 

Dotaznik_2021_SVK-page-001.jpg