Začíname s druhou fázou projektu INNO INDUSTRY

Od februára 2022 prechádzame do druhej fázy projektu a monitorujeme implementáciu akčného plánu Slovensko.

 

Akčný plán je hlavným výstupom projektu INNO INDUSTRY, ktorý realizuje SBA v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bol vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a organizáciami, ktoré ho budú následne aj implementovať. Stakeholderom projektu bol predstavený na regionálnom stakeholder workshope dňa 21.10.2021 a oficiálne prezentovaný účastníkom INNO INDUSTRY konferencie na tému „Zlepšenie inovačných politík v oblasti priemyslu 4.0“ dňa 19.1.2022. Ministerstvo hospodárstva SR vyjadrilo podporu implementácii akčného plánu v koordinácii s relevantnými stakeholdermi.

V Akčnom pláne sme si stanovili ciele, ktoré budeme presadzovať v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a ďalšími stakeholdermi. Znenie akčného plánu si môžete prečítať v priloženom dokumente nižšie.

Viac informácií ohľadom ukončenia prvej fázy projektu a začiatku ďalšej nájdete na webstránke:

https://www.interregeurope.eu/innoindustry/news/news-article/13942/inno-industry-finishes-its-phase-1/