Začíname s druhou fázou projektu BRESE

V auguste 2022 začíname s 2. fázou projektu BRESE, v rámci ktorej monitorujeme implementáciu akčného plánu Slovensko.