Zábavná hra na vážnu tému. Projekt Biz4Fun podporí mladých v rozvoji podnikateľských zručností

Medzinárodný projekt „Biz4Fun - Let’s have fun with the business start-up“ sa zameriava na problém nezamestnanosti mladých ľudí, ktorých miera je vo všeobecnosti v krajinách EÚ oveľa vyššia než v ostatných vekových kategóriách. 

b4f.png

Jedným z kľúčových vysvetlení prečo mladí ľudia pri hľadaní zamestnania čelia ťažkostiam, sú chýbajúce zručnosti a nedostatočné vzdelanie. Regionálne rozdiely v niektorých členských štátoch tieto problémy zväčšujú. Jedným zo spôsobov, ako znížiť vysoký počet nezamestnaných mladých ľudí, je pomôcť im rozbehnúť vlastné podnikanie.

Potreba celoživotného vzdelávania a podnikateľské aktivity mladých ľudí sú mimoriadne dôležité pri tvorbe pracovných miest a udržateľného rastu ekonomiky. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že sa jedná o jednu z priorít programu EÚ ako nástroja boja proti nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu mladých ľudí.

Projekt Biz4Fun sa zameriava na zlepšenie situácie mladých ľudí na trhu práce tým, že podporuje vytváranie nových firiem a snaží sa posilniť postavenie mladých ľudí ponukou množstva špecifických vzdelávacích materiálov a zdrojov.

Hlavné ciele projektu Biz4Fun:

  • Vhodnou formou prezentovať osvedčené postupy v oblasti zakladania a rozvoja technologických inkubátorov a prostredníctvom spolupráce medzi výskumnými inštitúciami, vzdelávacími organizáciami a vhodnými stakeholdermi pôsobiacimi v priemysle vypracovať vzdelávacie scenáre pre virtuálne vzdelávacie prostredie Biz4Fun a online hru zameranú na zakladanie start-upov.
  • Vytvoriť online kurz pre 3D virtuálne vzdelávacie prostredie zameraný na témy a zručnosti potrebné na založenie a riadenie obchodnej spoločnosti.
  • Vytvoriť online hru pre 3D virtuálne vzdelávacie prostredie zameranú na zakladanie a budovanie novej obchodnej spoločnosti.

Očakávaný dopad projektu na cieľové skupiny by mal priniesť zlepšenie situácie mladých ľudí na trhu práce, priamy transfer poznatkov z akademického prostredia do praxe ako aj výmenu poznatkov a skúseností medzi účastníkmi zo zapojených krajín.

Viac informácií o projekte môžete nájsť na stránke: http://www.biz4fun.eu/

Projekt realizuje 7 partnerov zo 6 krajín: Slovenska, Českej republiky, Talianska, Grécka, Turecka a Rumunska

 

Partneri projektu:

Kontaktné osoby

Jarmila Dubrovayová

Tel: +421 2 20 363 173 

E-mail: dubrovayova@sbagency.sk

 

Miroslav Poláček

Tel: +421 2 20 363 373 

E-mail: polacek@sbagency.sk