Webinár č. 3: Inovácie poháňané kreativitou

Súčasná situácia núti firmy k inovatívnym prístupom a úsporám. Otvorenosť a kreativita môžu byť spôsoby, ako dosiahnuť oboje. Staň sa súčasťou projektu COCO4CCI a my ťa prepojíme s pokrokovými výrobnými spoločnosťami (advanced manufacturing), ktoré hľadajú tvorivé a netradičné riešenia svojich výziev.

Spojenie moderných technológií a kreativity dáva priestor netradičným riešeniam. Na webinári si predstavíme príklady úspešných spoluprác, ktoré môžu byť inšpiráciou pre iný pohľad na riešenie aktuálnych výziev nielen pokrokového priemyslu.

V druhej časti podujatia predstavíme konkrétne výzvy a zadania moderných výrobných firiem, na ktorých budú môcť kreatívci pracovať v rámci projektu COCO4CCI.

// PROGRAM PODUJATIA //

10:00 – 10:10
Uvítanie, Žofia Teplická, Creative Industry Košice
10:10 – 10:50
Prezentácia príkladov úspešných spoluprác a prepojení kreatívneho a pokrokového výrobného priemyslu
10:50 – 11:05
Prestávka
11:05 - 11:15
Icebreaker
11:15 - 12:00
Predstavenie konkrétnych výziev a zadaní od pokrokových výrobných spoločností
12:00 – 12:20
Skupinová práca
12:20 - 12:30
Ďalšie kroky, diskusia

// PRIHLASOVANIE //
Účasť na webinári je bezplatná.
Aby sme mohli ostať v kontakte, prosím, vyplň krátky registračný formulár - https://forms.gle/6od3YhkfF4ZFQpKy5

Webinár je sprievodným podujatím k prebiehajúcej výzve pre kreatívny priemysel „AVM priemysel čaká na kreatívne riešenia // open call pre kreatívcov“, ktorá je otvorená do 31. júla 2020. Viac o výzve tu: https://www.cike.sk/project/avm-priemysel-caka-na-kreativne-riesenia-open-call-pre-kreativcov/