Výzva pre kreatívcov je už otvorená!

Advanced manufacturing čaká na tvoje kreatívne riešenia. Súčasná situácia núti firmy k inovatívnym prístupom a úsporám. Otvorenosť a kreativita môžu byť spôsoby, ako dosiahnuť oboje. Staň sa súčasťou projektu COCO4CCI a my ťa prepojíme s pokrokovými výrobnými spoločnosťami (advanced manufacturing*), ktoré hľadajú tvorivé a netradičné riešenia svojich výziev.

*Advanced manufacturing (AVM) je pokroková alebo moderná výroba spočívajúca vo využívaní inovatívnych technológií a digitalizácie (internet vecí, automatizácia, robotizácia atď.) za účelom zlepšenia produktov a procesov vo výrobných odvetviach.


Zapoj sa vyplnením registračného formulára. Prihlasovanie je otvorené do 31. júla 2020.

Koho hľadáme?

Do výzvy sa môžu zapojiť zástupcovia kreatívneho a kultúrneho priemyslu z celého Slovenska bez ohľadu na to, či si freelancer alebo firma.

S kým ťa prepojíme?

Do projektu sú zapojené AVM spoločnosti z celého Slovenska, rôznych veľkostí a z rôznych sektorov, ktoré využívajú inovatívne technológie a digitalizáciu (napr. internet vecí, automatizáciu, robotizáciu atď.), majú otvorené zmýšľanie a chcú spolupracovať s kreatívnym sektorom.

Kde sa dozvieš viac?

Na informačnom online seminári v stredu 22. júla o 10:00, kde poskytneme viac informácií o projekte, samotnej výzve a ďalších krokoch. Ukážeme ti aj príklady úspešných spoluprác.

Po seminári budú nasledovať prezentácie zapojených AVM firiem, ktoré predstavia výzvy, ktorým aktuálne čelia a na ktoré by radi hľadali odpoveď v spolupráci s kreatívcami. Prvé koncepty riešení budeme tvoriť už v auguste.

Čo získaš?

  • Kontakty na AVM firmy, ktoré sú otvorené netradičným riešeniam
  • Možnosť reagovať na aktuálne výzvy AVM firiem a priniesť nový uhol pohľadu
  • Bezplatný individuálny mentoring v čase spolupráce so zástupcami výrobného sektora
  • Skúsenosti s novými technológiami, ktoré môžeš využiť aj vo svojej ďalšej práci
  • Školenia a workshopy zamerané na lepšie pochopenie AVM sektora, nových technológií a trendov
  • Priestor pre zviditeľnenie svojej tvorby a nové skúsenosti
  • Prestížnu účasť na projekte s medzinárodným presahom
  • Možnosť získať reálnu zákazku od AVM firmy na tvoje riešenie

 

Inovácie poháňané kreativitou

Kreativita je hnacím motorom inovácií a dnes už zasahuje aj do priemyselných oblastí. Projekt COCO4CCI prepája to najlepšie z oboch svetov – otvorené a inovatívne prístupy kultúrneho a kreatívneho priemyslu so skúsenosťami a technológiami pokrokových výrobných odvetví (advanced manufacturing).

coco.png