TANDEMY s víťaznými akčnými plánmi budú ocenené počas Awarding Ceremony

Víťazov EU ECO-TANDEM Biz Programu spozame počas záverečného podujatia „Awarding Ceremony".

Účastníci EU ECO-TANDEM Biz Programu úspešne vytvorili TANDEMY - dvojice pozostávajúce z malého a stredného podniku (MSP) v oblasti cestovného ruchu a inovatívneho podniku a posunuli sa tak do ďalšej fázy projektu. V tejto fáze budú TANDEMY počas nasledujúcich 45 dní pracovať na svojich inovatívnych projektoch vo forme Akčných plánov. Inovatívne podniky môcť poskytnúť MSP v oblasti cestovného ruchu svoje riešenie, vďaka ktoré mu pomôže v jeho ceste za udržateľnosťou. Vypracované Akčné plány budú následne posúdené externými odborníkmi a tie najlepšie budú ocenené finančným príspevkom. Víťazný TANDEM tak bude môcť získať finančnú podporu do výšky 13 000€, ktorý bude určený na realizáciu projektu popísanom vo víťaznom Akčnom pláne. Oficiálne predstavenie a ocenenie víťazných TANDEMOV sa prebehne počas Awarding Ceremony, kotrá sa uskutoční začiatkom roka 2023. Awarding Ceremony bude finálnym eventom projektu a zároveň slávnostnou príležitosťou na odovzdanie cien víťazom.

Už teraz sa tešíme na Awarding Ceremony, kde spoznáme víťazov EU ECO-TANDEM Biz Programu!