Stretnutie stakeholderov a príležitosť networkingu

Dňa 19.5.2022 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov Únie klastrov Slovenska, Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), Slovak Business Agency (SBA) a 15 klastrových organizácií.

Hlavnou témou podujatia bolo predstavenie systému Národného hodnotenia výkonnosti klastrov a aktualizovanej Schémy de minimis na podporu priemyselných klastrov, ktoré SIEA začína realizovať od 23.5.2022. Tieto aktivity sú súčasťou implementácie akčného plánu, ktorý bol schválený koncom roku 2021 v rámci prvej fázy projektu INNO INDUSTRY.

Jednou z pozvánok na stretnutí bola aj pozvánka na záverečnú konferenciu projektu INNO INDUSTRY v Slovinsku. V nadväznosti na prezentovaný systém Národného hodnotenia klastrov, SBA dala do pozornosti iniciatívy a projekty, ktoré realizujeme v roku 2022 prostredníctvom medzinárodných vzdelávacích projektov v oblasti odolnosti, zelenej ekonomiky, obehového hospodárstva, digitalizácie, inovácií a spolupráce univerzít s SME, ktoré sú financované z programu Erasmus+, do ktorých sa klastre a ich členovia môžu zapojiť. Viac informácií o jednotlivých iniciatívach a projektoch nájdete na nižšie uvedených stránkach:

RESTART_GREEN_PLASTICVALUE_JUST.png

Viac informácií z klastrového doobedia nájdete na stránke  https://www.inovujme.sk/sk/aktuality

CSWG.png